Helsenorge

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget består av:

Herald Reiersen (leder), forsknings- og innovasjonssjef 

Mann med briller

Herald Reiersen

Herald Reiersen, leder av utvalget. Helgelandssykehuset HF.

Herald Reiersen har tidligere hatt forskjellige forsknings- og ledelsesstillinger innen bioteknologi og legemiddelindustri. Blant annet har han vært forsker, seniorforsker,  gruppeleder, innovasjons- og forskningsdirektør. 

Reiersen har jobbet både i flere oppstartsfirmaer og i større internasjonale konsern:  Fra farmasøytisk analyse i Nycomed Imaging via utvikling av paramagnetiske mikrokuler (Ugelstadkuler) i Dynal Biotech, til å lage antistoffer mot kreftmolekyler i Affitech, som nå bl.a. videreutvikles av Roche.  I de siste årene har han ledet innovasjon og produktutvikling i et globalt bioteknologiselskap, Jiffy International. Han er Cand.Scient. i biokjemi fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i bioteknologi fra University of Bath i England (Ph.D. 2000). Reiersen er også Exec. Master of Management innen strategisk forretningsutvikling, innovasjonsledelse- og global entreprenørskap fra BI (Oslo, 2016-2020). Reiersen har publisert et tosifret antall publikasjoner og patenter.

Dag Utnes, brukerrepresentant

Mann med grått hår og briller

Dag Utnes

Brukerrepresentant Dag Utnes

Dag Utnes har tidligere vært medlem av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset og medlem og leder av Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. 

Han har utdannelse fra kokkeskole, stuertskole samt innen yrkespedagogikk. Han har kokkesertifikat, kokkefagbrev og fagbrev som terminalarbeider. Utnes har arbeidet som kokk,  byssegutt og messegutt på flere båter. Han har også vært kokk på Cafe Tipperrary Mosjøen og kjøkkensjef på Blindern Studenthjem. I tillegg har han jobbet som kjøttindustriarbeider ved Nord-Norges Salgslag i Mosjøen. 

Utnes har vært hovedtillitsvalgt og fagforeningsleder ved Nord Norges Salgslag Mosjøen gjennom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). I tillegg har han også vært medlem av Forhandlingsutvalget for Kjøttindustrien, og tidligere leder av LO i Mosjøen. Han har mange kurs og konferanser gjennom NNN og LO systemet med LO skolen trinn 1.

Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver Helgelandssykehuset HF.

Dame med blondt hår

Anne Ingeborg Pedersen

Anne Ingeborg Pedersen er oppvokst i Mo i Rana. Hun ble utdannet sykepleier i Levanger i 1986 og jobbet på hjerteovervåkning og hjertekirurg i henholdsvis Levanger og Oslo, frem til hun flyttet tilbake til Mo i Rana i 1991. Her startet hun som avdelingssykepleier i akuttmottaket, bare avbrutt av videreutdanning i intensivsykepleie i Bodø. Deretter ble hun avdelingssjef for akuttavdelingene Mo i 2007. 

Pedersen har også økonomi og administrasjonsutdanning ved BI (Oslo) og Master of Public  Administrasjon, ved Høgskolen i Trondheim/NTNU/ Copenhagen business school (2007). Siden 2013 har Pedersen vært rådgiver i fagavdelingen Helgelandssykehuset. Oppgavene har vært utdanning av helsepersonell, medlem i forskningsutvalget, samarbeid med universitet og høgskoler, beredskap, pasientsikkerhet og hun har vært stedfortreder for leder i avdelingen. Hun stort engasjement for utdanning, pasientsikkerhet og  beredskap.

Monica Paulsen, prosjektleder Kunnskapsparken Helgeland

Dame med langt mørkblondt hår

Monica Paulsen

Monica Paulsen er ansatt i Kunnskapsparken Helgeland, der hun de siste ti årene har engasjert seg for å utvikle satsingsområdet innovasjon. Målet er å mobilisere virksomheter til mer nyskaping og innovasjon gjennom samarbeid og bruk av risikoavlasting. 

Siden 2017 har hun vært klyngeleder for industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT), som har ARENA-status i Norwegian Innovation Clusters. Paulsen er oppvokst på Nesna, er utdannet sivilingeniør innen produksjonsteknologi (1994), og har en MBA i Teknologiledelse (2016). Før ansettelsen i Kunnskapsparken var hun kvalitetsleder i Miras TechTeam og KHMS-leder i Miras Grotnes, og hun har 15 års erfaring fra engineering og 3D-modellering i landbasert og maritim industri.

Anette Fosse, lege og leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Dame med hvitt år

Anette Fosse

Anette Fosse er leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. Hun er Ph.D., spesialist i allmennmedisin og har kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin. 

Fosse har vært fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana siden 1991, med en lang rekke verv lokalt, regionalt og nasjonalt, bl.a. kommunestyret i Rana, helseforetaksstyrer (Helgelandssykehuset og UNN), samt jobbet som praksiskoordinator i Helgelandssykehuset. Hun har deltatt i en rekke arbeidsgrupper i Helse Nord, Helsedirektoratet og Helsedepartementet, vært medlem i Prioriteringsrådet og hatt flere sentrale verv i Legeforeningen. En viktig drivkraft er å bidra til bedre samarbeid mellom og innen første- og andrelinjetjenesten.

Innovasjonsutvalget har følgende oppgaver

  • Bidra til å bygge opp nettverk, infrastruktur og støttefunksjon rundt innovasjonsaktiviteten i foretaket.
  • Utarbeide strategiplan for innovasjon i Helgelandssykehuset HF.
  • Etablere oversikt over innovasjonsaktiviteten i foretaket, herunder nye produkter, tjenester eller prosesser. Innovasjonsprosjekter med næringslivet og andre eksterne aktører.
  • Innstille for disponering av foretakets sentrale innovasjonsmidler.
  • Innstille for tildeling av stimulerings- og innovasjonspriser i foretaket.
  • Vurdere søknader om godkjenning av innovasjon med ekstern finansiering (samarbeidspartnere/industrisponsor mv.). Foretaksdirektør skal godkjenne slike søknader.

Forskning, innovasjon og utvikling henger tett sammen og bidrar til en kunnskapsbasert omstilling og effektivisering for Helgelandssykehuset.
Det skal legges vekt på å legge til rette for lokalt samarbeid og innovasjonsarbeid med kunnskapsbedrifter og organisasjoner i regionen. Ved en slik integrering av Helgelandssykehuset med andre eksterne aktører, kan nye innovasjoner utvikles ikke bare for kvalitetsforbedring i helsetjenesten, men også til næringsutvikling. Med innovasjon menes både nye eller bedre produkter, tjenester, prosesser, organisatoriske løsninger eller gode pasientforløp. Kunnskap og ideer skal ha en nytteverdi.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende utvalg i innovasjonssaker og rapporterer til medisinsk direktør.


Fant du det du lette etter?