Stetoskop

Fastlegenytt

Informasjon til fastleger og henvisere.

Kontakt

Kontakt avdelinger

Kontakt praksiskonsulent

Vi sender regelmessig ut Fastlegenytt som nyhetsbrev til alle fastlegene.

Meld deg på

 
 

Behandling, henvisninger, arbeid og helse, private avtalespesialister mm

Søk i nyheter fra fastlegenytt

Aktuelt

 • 21.11.2018
  Har du pasienter i LAR-behandling?

  1.februar 2019 starter en nasjonal prisavtale på legemidler til LAR-behandling. Alle pasienter som ikke allerede bruker førstevalg skal vurderes for bytte innen 30.april neste år.

 • 16.11.2018
  - Med takt og tone kan det bli musikk!

  Han beskrev det så godt, Lasse Gustavson, hvordan samhandling rundt pasienten enten oppleves som en dans der alle faller inn i rytmen, eller som en hakkete forestilling preget av usikkerhet og konfrontasjon. Hvordan skal de ulike aktørene i...

 • 18.10.2018
  Oppgradering MR Helgelandssykehuset Mosjøen

  Fra 12. november 2018 og ut året vil det ikke være drift på MR-maskina i Mosjøen på grunn av oppdatering. Pasientene vil få tilbud om MR ved ett av de andre sykehusene på Helgeland.

 • 09.10.2018
  Rutine for lårhalsbrudd

  Hensikten med den ortogeriatriske prosedyren er å sikre en behandling av høy kvalitet hos eldre med lårhalsnært brudd på Helgeland.

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 31.08.2018 Helse Nord RHF
  Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

  Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med på ryddejobben.

 • 19.06.2018
  Viktig informasjon om overgang til Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)

  Fra 01.06 sender vi ut elektroniske laboratoriesvar med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn. Gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin.

 • 19.06.2018
  Lang ventetid på elektiv MR

  Røntgenavdelingen på Helgelandssykehuset Mo i Rana melder om lang ventetid for elektiv virksomhet på MR.

 • 11.06.2018
  Når vurdere bildediagnostikk?

  Det er stor pågang av MR-henvisninger. Vi minner om de faglige retningslinjene for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser.

 • 15.05.2018
  Tverrfaglig avklaringspoliklinikk utrederer ulike smertetilstander i muskel- og skjelettapparat

  I poliklinikk gir vil tilbud om rask vurdering og tidlig behandling i spesialisthelsetjenesten til pasienter med muskel-skjelett-plager. Målgruppen er primært personer som har et arbeidsforhold, men som er sykemeldt eller risikerer å bli sy...

 • 15.03.2018
  Helse og arbeid (Raskere tilbake)

  Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Tilbudet skal nå i hovedsak rette seg mot personer med muskel- og skjelettlidelser og personer med alminnelige...

 • 14.03.2018
  Helgelandssykehuset Mo i Rana og Rana kommune inviterer til dialogmøte 14. juni

  Invitasjonen går ut til alle fastleger i Rana kommune, Rødøy kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Hemnes kommune. Møtet som var oppsatt i april fikk for få påmeldte. I tillegg er det gjort endringer i agendaen etter innspill fra fastleger.

 • 05.03.2018
  Direktelinje til ortoped

  Helgelandssykehuset har opprettet ortofon - en direktelinje fastleger kan bruke for å komme i kontakt med en ortoped.

 • 26.02.2018
  Rituell omskjæring av guttebarn

  Helse Nord har inngått rammeavtale med Ibsensykehuset Kalbakken AS om rituell omskjæring av guttebarn.

 • 15.02.2018
  Lysbehandling i Sandnessjøen starter opp igjen

  Pasienter kan nå få lysbehandling i Sandnessjøen igjen, på Fysikalsk medisinsk rehabilitering (FMR). Hudlege Evelina Buinauskaite ved hud poliklinikken ved Helgelandssykehuset Mosjøen har hovedansvaret for pasientene i Sandnessjøen, og he...

 • 14.02.2018
  Føde- og gynekologitilbudet sommeren 2018

  Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av kvinne- og fødepostene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

 • 22.01.2018
  Nasjonal konferanse for praksiskonsulenter i Lofoten juni 2018

  6.-8. juni 2018 arrangeres Nasjonal PKO-konferanse i vakre Lofoten!  Programmet er under utarbeidelse. Du kan melde deg på allerede nå.

 • 22.01.2018
  Kurs for pasienter med prostatakreft mars 2018

  12. og 13. mars er det kurs i Mosjøen for pasienter som er behandlet for prostatakreft med operasjon eller stråling. Kurset er også for pårørende. Send henvisning på pasienten og pårørendes navn til Helgelandssykehuset Urologisk avdeling. H...

 • 14.12.2017
  Forsendelse av biologisk materiale fra 2.januar 2018

  Fra 2. januar gjelder ny avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over natten for å garantere kortest mulig transporttid for laboratorieprøver. All slik frakt skal registreres på nett.

 • 03.10.2017
  Møteserie i ortopedi 2017

  Vi har gleden av å invitere til ny møteserie i ortopedi! Det blir noe nytt og noe gammelt, altså litt repetisjon fra forrige gang og litt nytt. Møtet er godkjent med 4 timer i allmennlegers videre- og etterutdanning, forutsatt at man deltar...

 • 14.09.2017
  Ikke behandle asymtomatisk bakteriuri hos eldre og ta stix kun ved symptomer fra urinveiene

  Behandling av asymtomatisk bakteriuri (ABU), det vil si uten svie og trang, anbefales ikke hos eldre og heller ikke hos menn eller personer med diabetes. Unntaket gjelder for urologisk kirurgi.

 • 16.06.2017
  AVLYST: Høstundervisning i smittevern til fastleger

  AVLYST: Antibiotikaresistens, multiresistente bakterier og screening er tema for høstundervisning i smittevern for fastleger.

 • 13.06.2017
  Pasienter med hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi

  Henvisende lege må ta ansvar for vedlikeholdsbehandlingen av hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi, det vil si rhinitt, conjunktivitt eller astma på allergisk grunnlag.

 • 12.06.2017
  Status fra medisinsk område, Mo i Rana

  Juni 2017. Tema: Fordøyelse og skopier, barnelege, hjerte.

 • 08.05.2017
  Helgeland har fått overgrepsmottak

  I det nyetablerte overgrepsmottaket skal personer utsatt for seksuelle overgrep få medisinsk hjelp og rådgivning av høykompetent helsepersonell til alle tider av døgnet.

 • 04.04.2017
  Helgeland får akuttpsykiatrisk telefonvaktfunksjon

  Fra og med 18. april ivaretar Helgelandssykehuset akuttpsykiatrisk vaktfunksjon på kveld og i helger. Henvendelsene til vakttelefon ved Nordlandssykehuset - 47 90 06 06 - besvares av Døgnavdelingen Mo i Rana, ikke Nordlandssykehuset som tidligere.

 • 21.03.2017
  Kursoversikt for pasienter og pårørende 2017

  Plakat til venterom viser oversikt over pasient- og pårørendeopplæring for 2017.

 • 16.03.2017
  Helgelandssykehuset Mosjøen tilbyr ikke lenger karbohydrat pusteprøver

  Etter langvarige forsøk på reparasjon av pusteprøveutstyret, beklager vi at vi ikke lenger kan tilby disse undersøkelsene. Dette gjelder tester for laktose, fruktose, sorbitol og laktulose.

 • 15.03.2017
  Antidotliste

  Antidotlista for Helgelandssykehuset er nå revidert og godkjent i legemiddelkomitéen.

 • 01.03.2017
  Nå kan flere søke elektronisk

  Pasienter og foresatte kan søke om å få dekket reise- og tilleggsutgifter på helsenorge.no. Man kan nå laste opp nødvendig dokumentasjon, som for eksempel helseattest fra behandler og kvitteringer.

 • 27.01.2017
  Oppfølgning av pasienter med ukomplisert hemokromatose kan gjøres i allmennpraksis

  Denne pasientgruppa blir utredet og diagnostisert på Helgelandssykehuset Mo i Rana. Deretter kan fastlegen overta oppfølging og behandling.

 • 16.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 16.01.2017
  Kurs for pasienter og pårørende for våren 2017 er planlagt

  Lærings- og mestringskurset for KOLS-pasienter er under oppbygging, og sykehuset trenger bistand med rekruttering av deltakere til læringstilbudet fra alle fastleger. Første KOLS-kurs skal være 20. og 21. februar i Mosjøen. Pasientene treng...

 • 16.01.2017
  Behandling og henvisning

  Vi legger stadig ut flere behandlingstekster. Sjekkliste for henvisning er en del av behandlingssidene.

 • 07.12.2016
  Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse

  Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Her er mer informasjon om hva den nye nasjonale rutinen for oppfølging av RhD negative gravide betyr.

 • 28.11.2016
  Sikre rett bruk av røntgenundersøkelser

  Når er det rett å bruke bildediagnostiske tjenester? Kompetanse om dette er viktig for å unngå overforbruk og sikre rett bruk. To filmer, den ene om røntgen ved graviditet, sier noe om dette.

 • 27.10.2016
  Henvisningspraksis ved øyeblikkelig hjelp

  Ved bruk av elektronisk ø-hjelpshenvisning forventes det at pasienten sendes omgående til sykehuset. Er det slik at henviser vurderer hastegraden slik at pasienten kan vente til sykehuset tar kontakt, skal vanlig elektronisk henvisning benyttes.

 • 19.10.2016
  Avvikler tilbud om sterilisering av menn

  Fra og med 1. januar 2017 avvikles tilbudet med sterilisering på menn ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Henvisningene blir sendt til Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

 • 06.10.2016
  Uten barnelege

  Barnelegen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana er fraværende. Henvisninger til barnelege skal uavhengig av dette sendes til Helgelandssykehuset.

 • 30.09.2016
  Kjernejournal til Nordland og Finnmark

  Når det haster å få tak i oppdaterte opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp. 1.oktober får alle innbyggere i Nordland og Finnmark sin kjernejournal.

 • 30.09.2016
  Pasientreiser forenkles fra 1. oktober

  1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser.

 • 26.09.2016
  Pasientene kan sjekke status på henvisninger

  19. september 2016 fikk Helse Nord en ny digital tjeneste på den nasjonale pasientportalen helsenorge.no. Pasienter kan sjekke status for henvisningen sin på nett, i stedet for å ringe sykehuset.

 • 11.08.2016
  KAD og sykehjem teller nå som praksis for spesialiteten i allmennmedisin

  Fra 7. juli vil tjeneste i legestilling ved enhet for øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD/KAD) og sykehjem også telle til spesialiteten allmennmedisin.

 • 29.06.2016
  Henvisning til geriatrisk poliklinikk

  Helgelandssykehuset oppretter nå geriatrisk poliklinikk og akuttgeriatriske senger, i tillegg til det orto-geriatriske tilbudet som allerede finnes.

 • 02.06.2016
  Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

  Gjennom prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)» har vi fått utviklet et bestillingsverktøy for legekontorene i Nord-Norge der dere kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.

 • 02.06.2016
  Samhandlingskoordinator for diabetes

  Diabetessykepleier Brit Ryan er ansatt i den nyopprettede stillingen som samhandlingskoordinator for diabetes i Helgelandssykehuset. Hun skal bistå i å organisere og gjennomføre diabeteskurs i kommunene og motivere til å ta i bruk NOKLUS di...

 • 01.01.2016
  Palliativ behandling

  Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har tilbud om palliativ behandling til pasienter med behov for smertelindring.

 • 01.01.2016
  Venøse leggsår

  Når du som fastlege har gjort det du kan, men ikke funnet en løsning – henvis videre!

 • 01.01.2016
  Overvekt i svangerskap

  Det er godt dokumentert at overvekt medfører økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Disse kvinnene må få nødvendig informasjon tidlig i svangerskapet -  helst før svangerskapet, for å redusere risikoen for ko...

 • 01.01.2016
  Abortsøkende kvinner

  Alle kvinner som søker abort kan ta direkte kontakt med poliklinikken for å avtale time.

Ledsagerskjema pasient i ambulanse

Oppdatert mars 2017

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Helgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Laboratorietjenester

Pasient- og pårørendeopplæring

Deltakere til våre pasientkurs må ha henvisning. Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året, og så får pasientene invitasjon til kursene når de arrangeres.

Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ) til fagavdeling.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre), og diagnose.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Deltakere får innkalling fra sykehuset.

 

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 • Helsepedagogisk grunnkurs Helgelandssykehuset

  Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deltakerne økt kompetanse innen pasient og pårørendeopplæring, både individuelt og gruppebasert. Kurset gir også innføring i planlegging, gjennomføring og evaluering av gruppebaserte kurs.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell i Helse Nord

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.