HELSENORGE

Avvikler tilbud om sterilisering av menn

Denne type inngrep må nå gjøres innen den private spesialisthelsetjenesten.

Steriliseringer gir ikke rett til nødvendig helsehjelp. Det er svært få sykehus i Norge som tilbyr denne tjenesten. 

For å utnytte kapasiteten i Helgelandssykehuset mot pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, har HSYK besluttet å avvikle dette tilbudet.

Denne type inngrep må nå gjøres innen den private spesialisthelsetjenesten.