HELSENORGE

Habilitering i Helgelandssykehuset

Med habilitering menes tilrettelegger for utvikling, støtte og bevaring av funksjonsevnen hos personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming. Hovedmålsettingen er at personen skal kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv. Helgelandssykehuset har mange tilbud innen habilitering - her finner du oversikten. 

I behandlingstekstene finner du henvisningsrutiner, og det er informasjon til pasienter og pårørende om behandlingen om behandlingen vi tilbyr, samt koblinger til helsenorge og ev kliniske studier. 

Oversikten over behandlingene som tilbys finner du listet ut nederst på avdelingssidene for habilitering: