Søk i fastlegenytt

Søk i nyheter fra Fastlegenytt

 

 

Ikke øyelege før uke 49, 201728136223.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages0https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Helgeland har fått overgrepsmottak25297323.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages30900https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Uten barnelege25353823.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages1600https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antidotliste25927623.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages6400https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Helgelandssykehuset Mosjøen tilbyr ikke lenger karbohydrat pusteprøver25987123.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages9400https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Pasienter med hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi26154423.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages3600https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Kursoversikt for pasienter og pårørende 201726438423.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages8400https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse28145623.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages5500https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Oppfølgning av pasienter med ukomplisert hemokromatose kan gjøres i allmennpraksis28145723.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages9000https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Pasienter med sykelig overvekt28145823.11.2017 11:11:05STS_ListItem_PublishingPages6200https://helgelandssykehuset.no23.11.2017 11:11:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js