Søk i fastlegenytt

Søk i nyheter fra Fastlegenytt

 

 

Abortsøkende kvinner28182021.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages9850https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Høstundervisning i smittevern til fastleger6287921.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages4700https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Helgeland har fått overgrepsmottak25297321.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages17460https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Uten barnelege25353821.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages600https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antidotliste25927621.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages4100https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Helgelandssykehuset Mosjøen tilbyr ikke lenger karbohydrat pusteprøver25987121.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages7700https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Pasienter med hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi26154421.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages3000https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Kursoversikt for pasienter og pårørende 201726438421.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages7100https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse28145621.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages4000https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Oppfølgning av pasienter med ukomplisert hemokromatose kan gjøres i allmennpraksis28145721.07.2017 20:29:01STS_ListItem_PublishingPages7000https://helgelandssykehuset.no21.07.2017 20:29:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js