Søk i fastlegenytt

Søk i nyheter fra Fastlegenytt

 

 

Kurs for pasienter med prostatakreft mars 201831814222.01.2018 12:16:3122.01.2018 12:16:31mars er det kurs i Mosjøen for pasienter som er behandlet for prostatakreft med operasjon eller stråling Send henvisning på pasienten og pårørendes navn til Helgelandssykehuset STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{8242A21A-60E1-4DAA-AE9D-386B312D2D26}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Hvor skal du føde?29389430.09.2021 11:00:0030.09.2021 11:00:00Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue Hvor kvinner skal føde vurderes av jordmor eller lege ut fra såkalte STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{799DC729-2222-4AC3-8787-EE10C68E8187}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Mor-barn vennlig fødeavdeling gir bedre start for mødre og nyfødte31747314.09.2020 11:08:5014.09.2020 11:08:50 på Mo er godkjent som mor-barn-vennlig avdeling Vi fokuserer på informasjon og veiledning til alle som ønsker å amme, men også de som ikke kan eller ønsker det STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{5BE852CC-94BC-465F-A184-1061D6D6579C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Mammografilabben åpnet31748222.01.2021 08:16:1822.01.2021 08:16:18Det ble en flott stund med giver Bjørg Stemland og snorklipping under den offisielle åpningen av mammografilabben torsdag 21 Den generøse gaven gir nå Helgelandssykehuset igjen STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{B3878CC9-A60C-49A9-9147-D569AD191925}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
- Jeg har tatt tilbake hverdagen og livet mitt31757331.03.2020 08:44:2631.03.2020 08:44:26B4DT-behandling mot angst - tilbud til hele Helgeland Cecilie Nilsen fra Sandnessjøen er en av de første pasientene som har fått hjelp med sin angstlidelse i det nye STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{FCF9D577-B2AD-4FBC-9A6E-0345E6C2CCC9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Trening som del av rusbehandling31757711.06.2020 11:12:5011.06.2020 11:12:50 som del av behandling er et nytt tilbud for innlagte pasienter på Rusavdelingen ved Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana, Helgelandssykehuset Treningen tar i underkant av en STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{F58AD0AD-5594-4ED8-B4BB-E808D8FE98BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Kjølehetten er klar til pasienter31758614.09.2020 11:09:3014.09.2020 11:09:30Siden midten av august har Kreftpoliklinikken på Mo tatt imot cellegift-pasienter til kjølehette-behandling Pasienter fra hele Helgeland kan komme til Mo for å få denne STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{56B38015-D7A9-448C-BA10-516AD8CBC6A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Venøse leggsår31768901.03.2017 14:55:2901.03.2017 14:55:29Når du som fastlege har gjort det du kan, men ikke funnet en løsning – henvis videre Henvisning av pasienter med symptomer på dyp venøs obstruksjon og refluks går til de lokale STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{D322FFD3-8D96-4980-9436-542CE19F1C58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Setter kompetanse i front31776717.09.2019 10:55:4717.09.2019 10:55:47 ved sykehusenheten i Mo i Rana har gjennomført en endring som vil komme både pasienter og sykehus til gode Satsingen kalles «Kompetanse i front» og betyr kort fortalt at LIS STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{C7284E73-5BA7-493F-9B26-1861B09E25F9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Pasienter med sykelig overvekt31777201.03.2017 14:55:2601.03.2017 14:55:26På bakgrunn av mange fristbrudd på grunn av kapasitetsproblemer på Nordlandssykehuset, skal pasienter med sykelig overvekt henvises til de lokale medisinske poliklinikkene som vil STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{048EE977-1693-48D1-8D28-6AAB1FAB478E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616

Fant du det du lette etter?