Kontaktinformasjon til kommuner på Helgeland - koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsklare pasienter:

Elektroniske PLO-meldinger benyttes i dialogen med kommunene om pasienter som allerede har eller vil kunne få behov for pleie- og omsorgstjenester fra kommunen etter utskriving fra sykehuset. Kontaktinstanser i kommunene er oppgitt i listen under hvis det i tillegg skulle være behov for å ta telefonisk kontakt. Der hvor tidspunkt eller ukedager ikke er anført, gjelder ordinær kontortid mandag - fredag.  Vakttelefonnumre gjelder hele døgnet/hele uken om ikke annet er oppgitt.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  Kontaktpersoner i kommunene for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er lagt til kontaktlisten.

Les mer om koordinerende enhet

Endringer meldes til rådgiver for koordinerende enhet i Helgelandssykehuset Marit Hermstad, telefon 75 06 51 54/958 48 385. E-post: marit.hermstad@helgelandssykehuset.no

Alstahaug

Utskrivingsklare pasienter:

Tildelingskontoret
Tlf.: 75 07 56 00
Kontaktpers.: Turid Aaker/Anette Bøen Hagen
tildelingskontoret@alstahaug.kommune.no 

Hjemmesykepleien
T.f.: 75 07 52 03/90 86 65 55
Kveld og helg

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Nicole Weling
Tlf.: 75 07 52 70
nicole.weling@alstahaug.kommune.no


Bindal

Utskrivingsklare pasienter:

Leder v/Bindal sykehjem Heidi Pedersen
Tlf.: 48 22 47 78

Bindal sykehjem
Tlf.: 48 22 62 59 vakttlf.

Leder hjemmetjenester Anita Steffenakk Lund
Tlf.:48 21 38 45

Hjemmesykepleien
Tlf.: 41 54 67 16 vakttlf.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Anita Lund
Tlf.: 75 03 25 00
ke@bindal.kommune.no
 

Brønnøy

Utskrivingsklare pasienter:

Tjenestekontoret
Tlf.: 75 01 29 10/75 01 23 57
Annie Bratås/Helene Nilsen

Brønnøy sykehjem
For tlf.nr.: se hjemmeside til Brønnøy kommune, boenheter

Hjemmetjenesten
Tlf.: 48 02 84 30 kveld og helg

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Annie Bratås
Tlf.: 75 01 29 10/75 01 23 57
koordinerende.enhet@bronnoy.kommune.no

Dønna

Utskrivingsklare pasienter:

Avd.leder Dønna omsorgssenter Elin Kristin Johansen 
Tlf.: 75 05 21 43/91 78 62 02

Dønna omsorgssenter
Tlf.: 75 05 21 46 vaktrom

Avd.leder hjemmetjenesten Hilde Lundestad
Tlf.: 90 81 07 27

Hjemmetjenesten
Tlf.: 75 05 55 24 vakttlf.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Rune Ånes
Tlf.: 75 05 21 45/75 05 22 00
rune.anes@donna.kommune.no

Grane

Utskrivingsklare pasienter:

Tjenestekontoret
Tlf.: 90 69 59 63 

Grane sykehjem
Tlf.: 90 23 65 88

Hjemmetjenesten
Tlf.: 41 66 56 25

Enhetsleder for Grane sykehjem
Leder for hjemmetjenester 
- Linda Gunnarsen Svartvatn
Tlf.: 90 68 91 48

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Hege Paulsen
Tlf.: 90 69 59 63
hepa@grane.kommune.no

Hattfjelldal

Utskrivingsklare pasienter:

Saksbehandler v/Tildelingskontoret
Tlf.: 75 18 48 00/75 18 48 53/75 18 48 69 (man-fre 08:30-14:00)
post@hattfjelldal.kommune.no

Enhetsleder for Hattfjelldal sykehjem
Tlf.: 75 18 49 03/75 18 48 60

Hattfjelldal sykehjem
Tlf.: 75 18 48 61 vakttlf.

Hjemmesykepleien
Tlf.: 48 19 99 17 vakttlf./95 07 60 05 vakttlf. alle dager unntatt natt

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Saksbehandler v/Tildelingskontoret
Tlf.: 75 18 48 00/75 18 48 53/75 18 48 69
post@hattfjelldal.kommune.no

Hemnes

Utskrivingsklare pasienter:

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og sykehjemmet
Tlf.: 75 19 70 46. Viderekobles til sykehjemmet kveld/helg

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Tildelingskontoret for helse- og sosialtjenester, voksne
Tlf.: 75 19 70 46
tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Christina Solvang, barn og unge
Tlf.: 90 06 16 92
christina.solvang@hemnes.kommune.no

Herøy

Utskrivingsklare pasienter:

Hjemmetjenesten
Tlf.: 75 06 80 45 vakttlf. dag/kveld

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Wenche Sæthre Jørgensen
Tlf.: 75 06 80 45/90 62 91 98
post.hos@heroy-no.kommune.no

Leirfjord

Utskrivingsklare pasienter:

Avdelingssykepleier Leirfjord sykehjem Tor Håve
Tlf.: 75 07 40 66/97 97 21 24

Leirfjord sykehjem
Tlf.: 75 07 40 58/91 87 89 09 vakttlf.

Avdelingssykepleier for hjemmebaserte tjenester Tove Nyland
Tlf.: 75 07 40 56/47 61 73 62

Hjemmebasert omsorg
Tlf.: 95 78 00 88 vakttlf.

Virksomhetsleder omsorgstjenesten Truls Gripheim
Tlf.: 75 07 40 52/46 76 77 68

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Sigbjørn Olsen
Tlf.: 75 07 40 53
sigbjorn.olsen@leirfjord.kommune.no

Lurøy

Utskrivingsklare pasienter:

Helse- og sosialetaten
Tlf.: 75 09 15 60/75 09 15 50
Tlf: 90 16 46 39 kveld/helger

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Ingrid Fagerli
Tlf.: 75 09 15 92
ingrid.fagerli@luroy.kommune.no

Nesna

Utskrivingsklare pasienter:

Leder for hjemmebaserte omsorgstjenester Henriette Trøan Amundsen
Tlf.: 75 06 72 42/99 43 14 86

Hjemmetjenesten, sykepleiere
Tlf.: 91 61 73 20, dagtid alle dager

Avdelingsleder Nesna sykehjem, Birgit Sivertsen Holmen
Tlf.: 90 62 26 25

Sykehjemmet
Tlf.: 75 06 72 50 vakttlf.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Thor Dalsåen
Tlf.: 75 06 70 11/92 80 18 59
thor.dalslaen@nesna.kommune.no

Rana

Utskrivingsklare pasienter:

Tildelingskontoret
Tlf.: 75 14 66 80

Sykehjem og hjemmetjenester, helg og kveld: se hjemmesiden til Rana kommune, omsorgstjenester og tlf.nr. til de enkelte sykehjem og hjemmetjenesteområder

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Tildelingskontoret
Tlfl: 75 14 66 80
tildelingskontoret@rana.kommune.no

Rødøy

Utskrivingsklare pasienter:

Avdelingsleder Rødøy omsorgssenter Merete Einvik
Tlf.: 75 09 89 72

Rødøy omsorgssenter og hj.spl. på Rødøy og ytre øyer
Tlf.: 75 09 89 70 vakttlf. 90 28 48 52

Avdelingsleder Alderstun omsorgssenter Veronica Våtvik
Tlf.: 75 09 80 27

Alderstun omsorgssenter og hj.spl. for fjordene og fastlandet
Tlf.: 75 09 80 27 vakttlf. 90 23 53 03

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Anne Skeie
Tlf.: 75 09 80 10/47 84 44 49
anne.skeie@rodoy.kommune.no

Sømna

Utskrivingsklare pasienter:

Pleie og omsorg: kontoret, sykehjem og hjemmetjeneste
Tlf.: 75 01 51 20. Tider utenom dagtid hverdager viderekobles telf. til Sømna sykehjem og settes derfra til hjemmetjenesten.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Guro Knygh, voksne
Tlf.: 75 01 51 22/75 01 51 20/75 01 50 00
guro.knygh@somna.kommune.no

Berit Sund, barn og unge
Tlf.: 75 01 51 15/75 01 51 00/75 01 50 00

Træna

Utskrivingsklare pasienter:

Pleie- og omsorg, sykehjem og hjemmebaserte tjenester
Tlf.: 90 53 62 21 vakttlf.

Helsesjef Pernille Øijord
Tlf.: 93 00 99 59

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Pernille Øijord
Tlf.: 93 00 99 59
pernille.oijord@trana.kommune.no

Vefsn

Utskrivingsklare pasienter:

Tjenestekontoret, man-fre kl. 08:00-15:30
Tlf.: 75 10 14 40

Vefsn sykehjem, korttidsavdelingen
Tlf.: 75 10 15 60 
Man-fre mellom kl. 15:00-08:00
Fre-man mellom kl. 15:00-08:00

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Tjenestekontoret
Tlf.: 75 10 14 40/75 10 10 00
post@vefsn.kommune.no

Vega

Utskrivingsklare pasienter:

Leder for pleie- og omsorg Elin Støylen
Tlf.: 75 03 58 37

Vega sykehjem, vaktrom 75 03 53 77
Tlf.: 90 53 56 11 vakttlf. kveld og helg

Hovedmobil hjemmesykepleie
Tlf.: 90 13 61 64 vakttlf. kveld og helg

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Elin Støylen
Tlf.: 75 03 58 37
elin.stoylen@vega.kommune.no

Vevelstad

Utskrivingsklare pasienter:

Pleie og omsorg, avdelingssykepleier
Tlf.: 90 26 75 14

Vevelstad sykehjem/hjemmesykepleie
Tlf.: 90 22 30 74/90 02 66 02. Etter kl. 15:00 hverdager/hele helgen

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Agnethe Aarstrand 
Tlf.: 90 26 75 14
agnethe.aarstrand@vevelstad.kommune.no

Fant du det du lette etter?