OSO - overordnet samarbeidsorgan

OSO har som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO skal arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland med gjensidig dialog mellom forvaltningsnivåene og bidra til økt forståelse for partenes ulike utfordringer og muligheter. 
OSO skal tilrettelegge for gode prosesser og bidra til utvikling av gode pasientforløp. OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO arrangerer Samhandlingskonferansen:

Samhandlingskonferansen 2020 - informasjon kommer. 

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Medlemmer

OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. 

Medlemmer OSO Helgeland 2020 - 2022

Kommunene Helgeland 

 • Hege H Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn kommune
  • Vara  
 • Ingelise Egelund, helserådgiver ved samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune
  • Vara Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse og velferd Leirfjord kommune
 • Tove Karin Solli, helse og velferdssjef Brønnøy kommune
  • Vara Tonje Johansen, pleie og omsorgssjef Brønnøy kommune
 • Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune
  • Vara
 • Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune
  • Vara 
 • Britt Blauenfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune
  • Vara, Turi Thorsteinsen, konst. kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune

Helgelandssykehuset

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF
  • Vara
 • Fred Murer, medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF
  • Vara, Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset HF 
 • Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt Sandnessjøen Helgelandssykehuset
  • Vara, Jeanett Pedersen, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt Rana Helgelandssykehuset
 • Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana Helgelandssykehuset
  • Vara, Grete Mo , områdesjef medisin Mosjøen Helgelandssykehuset
 • Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse Helgelandssykehuset HF
  • Vara , Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser Helgelandssykehuset HF
 • Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus Helgelandssykehuset HF
  • Vara, Sidsel Forbergskog, assisterende enhetsdirektør psykisk helse og rus Helgelandssykehuset HF

Sekretariat

 • Astri Gullesen, rådgiver senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF

Møte og talerett

 • Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant
 • Morten Juul Sundnes, fylkeslege Fylkesmannen i Nordland
 • vara, Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, fylkesmannen Nordland
 • Lisa Friborg, rådgiver KS Nordland
 • Henrik Henriksen, Spekter fagforbundet Helgelandssykehuset
 • May- Britt Mørch Jacobsen, KS Vefsn kommune
 • Øyvind Christiansen, representant for universitetet Nord

Kommende møter i OSO

 • Onsdag 09.09.
  Møte i OSO 09.september 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Mo i Rana

 • Torsdag 05.11.
  Møte i OSO 05.november 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Brønnøysund

Fant du det du lette etter?