HELSENORGE

OSO - overordnet samarbeidsorgan

OSO har som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO skal arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland med gjensidig dialog mellom forvaltningsnivåene og bidra til økt forståelse for partenes ulike utfordringer og muligheter. 
OSO skal tilrettelegge for gode prosesser og bidra til utvikling av gode pasientforløp. OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO arrangerer Samhandlingskonferansen:

Samhandlingskonferansen Helgeland 2022

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Medlemmer

OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. 

Medlemmer OSO Helgeland 2020 - 2022

Kommunene Helgeland 

 • Hege H Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn kommune
  • Vara Rachel Berg, kommunalsjef Vefsn kommune
 • Ingelise Egelund, helserådgiver ved samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune
  • Vara Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse og velferd Leirfjord kommune
 • Tove Karin Solli, helse og velferdssjef Brønnøy kommune
  • Vara Tonje Johansen, pleie og omsorgssjef Brønnøy kommune
 • Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune
  • Vara Pål Bleka, Kommunalsjef 1, Dønna kommune
 • Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune
  • Vara 
 • Britt Blauenfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune
  • Vara, Turi Thorsteinsen, konst. kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune

Helgelandssykehuset

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef
  • Vara
 • Fred Murer, medisinsk direktør
  • Vara, Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning
 • Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt Sandnessjøen 
  • Vara, Jeanett Pedersen, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt Mo i Rana
 • Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Mo i Rana
  • Vara, Grete Mo , områdesjef medisin Mosjøen
 • Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse
  • Vara , Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser
 • Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus
  • Vara, Sidsel Forbergskog, assisterende enhetsdirektør psykisk helse og rus 

Møte og talerett

 • Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant
 • Morten Juul Sundnes, fylkeslege Fylkesmannen i Nordland
 • Vara Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, fylkesmannen Nordland
 • Anne Rigmor Eliassen, Spekter fagforbundet Helgelandssykehuset
  • 1. Vara, Ann-Helen Salamonsen 
  • 2. Vara, Edit Rølvåg
 • Bente Steinmo, Fagforbundet/LO
 • Øyvind Christiansen, Nord universitet

Sekretariat

Gry Kristin Fjellgård, rådgiver Senter for samhandling
E-post
Tlf.:  40 24 81 48


Fant du det du lette etter?