OSO - overordnet samarbeidsorgan

OSO har som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF.

OSO skal arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland, gjensidig dialog mellom forvaltningsnivåene og bidra til forståelse for partenes ulike utfordringer og muligheter. 

OSO skal tilrettelegge for gode prosesser og bidra til utvikling av gode pasientforløp.

OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset.

OSO arrangerer Samhandlingskonferansen:

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Medlemmer

OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. Valgperioden følger kommunevalgperiodene.

Medlemmer OSO Helgeland 2020 - 2022

Kommunene Helgeland (med forbehold om endringer etter nyvalg)

 • John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune.
  • Vara, 
 • Kirsten Toft, kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune.
  • Vara, avventer svar fra Alstahaug kommune.
 • Tove Karin Solli, helse og velferdssjef Brønnøy.
  • Vara, avventer svar fra Regionrådet.
 • Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune.
  • Vara, avventer svar fra Herøy kommune.
 • Ann Jorid Virik, kommunaldirektør for helse og omsorg Rana kommune.
  • Vara, Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune.
 • Britt Blauenfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune.
  • Vara, Turi Thorsteinsen, konst. kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune.

Helgelandssykehuset

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF
  • Vara, avventer
 • Fred Murer, Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF.
  • Vara, Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset. 
 • Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt  Sandnessjøen Helgelandssykehuset.
  • Vara, Jeanett Pedersen, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt  Rana Helgelandssykehuset.
 • Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana Helgelandssykehuset.
  • Vara, Grete Mo , områdesjef medisin Mosjøen Helgelandssykehuset.
 • Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse Helgelandssykehuset.
  • Vara , Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser Helgelandssykehuset.
 • Anikken Aaseng, områdesjef psykisk helse og rus Rana Helgelandssykehuset.
  • Vara, Børge Nordås, områdesjef psykisk helse og rus Mosjøen Helgelandssykehuset.

Sekretariat

 • Astri Gullesen, rådgiver senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF

Møte og talerett

 • Anne Lise Brygfjeld, Brukerrepresentant.
 • Morten Juul Sundnes, fylkeslege Fylkesmannen i Nordland.
 • vara, Lars utne Haukland, assisterende fylkeslege, fylkesmannen Nordland.
 • Lisa Friborg, Fagforbundet KS Nordland.
 • Vara, Elin Bye daglig leder fagforbundet KS Nordland.
 • Henrik henriksen, Spekter fagforbundet Helgelandssykehuset.
 • May- Britt Mørch Jacobsen, KS fagforbundet Vefsn kommue.
 • Øyvind Christiansen, representant for universitetene i Nord.

Møter i OSO

 • Tirsdag 02.06.
  Møte i OSO 02. juni 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Mosjøen

 • Torsdag 02.04.
  Møte i OSO 02.april 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Sandnessjøen

 • Torsdag 05.11.
  Møte i OSO 05.november 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Brønnøysund

 • Onsdag 09.09.
  Møte i OSO 09.september 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Mo i Rana

 • Tirsdag 04.02.
  Møte i OSO 4. februar 2020

  Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland. Velkommen til møte i Mosjøen.

Fant du det du lette etter?