Hauknestinden Mo i Rana - Foto Ida K. Martinsen

Utdanning og kompetanseutvikling

Helgelandssykehuset HF er en kunnskapsorganisasjon. Kvaliteten på helsetjenestene vi tilbyr avhenger av kompetansen til hver enkelt medarbeider og organisasjonenes samlede kompetanse. Helgelandssykehuset skal forvalte og utvikle kompetansen for å møte befolkningens behov og forventninger til kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Det gjør vi gjennom å satse målrettet på utdanning og kompetanseutvikling.

Helgelandssykehusets kompetanseplan​​ støtter opp under våre fire hovedoppgaver definert i Lov om spesialisthelsetjenesten; pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende, samt helseforetakets vedtatte strategier for å innfri hovedoppgavene. 

Kontakt

Silje Paulsen, rådgiver 

Mobil: 477 50 773


Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver

Telefon:  75 12 59 52
Mobil: 905 72 628
E-post


Fant du det du lette etter?