Hauknestinden Mo i Rana - Foto Ida K. Martinsen

Utdanning og kompetanseutviklingHelgelandssykehuset driver utdannings- og forskningssamarbeid med universitet og høyskoler i regionen.

Praksisstudier  

Elever og studenter gjennomfører sine praksisstudier innen profesjonsutdanninger, grunn-, videre- og mastergradsutdanninger ved UNN, i samarbeid med videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter. Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene er regulert i egne samarbeidsavtaler.

Videregående og fagskoler

Helgelandssykehuset har elever på videregående skolenivå i praksisstudier innen ulike helsefag. Her kan nevnes Vg2-elever fra Helsefagarbeider, Ambulansefag og Helseservicefag.

Praksisplasser organiseres i samarbeid med de ulike videregående skolene på Helgeland. For studenter som tar videreutdanning på fagskolenivå, og som ikke er ansatt i Helgelandssykehuset, kan det være mulig å avtale at deler av praksisstudiene foregår i Helgelandssykehuset. Praksisplasser organiseres i samarbeid med de aktuelle fagskolene og Helgelandssykehuset.

Bachelor- og profesjonsstudier

Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på bachelornivå. De fleste studentene som har praksis på sykehusene studerer enten ved Nord Universitet eller Norges arktiske universitet (UiT).

Helgelandssykehusete er praksisarena for studenter i profesjonsstudiet i henholdsvis medisin og psykologi.
Masterutdanninger og videreutdanninger innen høyere utdanning

Masterutdanning

Helgelandssykehuset er praksisarena for studenter innen helse- og sosialfag på masternivå, blant annet innen anestesi-, barn-, kreft-, intensiv-, og operasjonssykepleie, farmasi og psykisk helse. Studentene som har praksis på sykehusene studerer ved Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet eller NTNU.

Videreutdanning på høyere nivå

Videreutdanningsstudenter innen helse- og sosialfag har praksis i Helgelandssykehuset blant annet innen psykisk helsearbeid og jordmor samt anestesi-, barne-, kreft-, intensiv- og operasjonssykepleie der studenten ikke fullfører master. De fleste videreutdanningsstudentene studerer ved Nord Universitet.

Kontakt

Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver

Telefon:  75 12 59 52
Mobil: 905 72 628
E-post


Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Regionale og nasjonale kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Fant du det du lette etter?