HELSENORGE

Forsknings- og innovasjonsforelesninger på fredager - våren 2022

Forsknings- og innovasjonsforelesninger på utvalgte fredager i hver måned. Det legges ut et opptak av hver forelesning.

Se hele forelesningplanen med tidspunkter for våren 2022. Lenker oppdateres her når det foreligger. Det legges ut opptak av hver forelesning. 

NB: Når dere deltar i Teamsforelesningene:  Husk å skru av egen mikrofon og video. Spørsmål stilles i chat, og besvares på slutten av forelesningen. 

ANDRÁS PUSZTA 11. FEBRUAR

András Puszta er post.doc. innen Nevropsykologisk forskningsgruppe, Klinikk psysisk helse og rus, Helgelandssykehuset.

Forskningsforelesning - Fredag 11. februar 2022 kl 11:00-11:45
Tittel: Ulike biomarkører for arbeidsminne 

ANNE DEINBOLL og TONE ODDVANG 18. FEBRUAR

Anne Deinboll og Tone Oddvang er universitetslektorer på NORD Universitet.

Forskningsforelesning - Fredag 18. februar 2022 kl 11:00-11:30
Tittel: Hva skjer egentlig på rapporten? (Om muntlige rapporter i helseinstitusjoner)


JOSE J BRAVO 25. FEBRUAR

Jose J Bravo er Ph.D stipendiat innen Kirugisk klinikk, Helgelandssykehuset.

Forskningsforelesning - Fredag 25. februar 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Persontilpasset behandling av rektalkreft. Beslutningsverktøy utviklet fra Norsk og Amerikansk rektalkreft kvalitetsregister. 

Letizia Jaccheri er Professor ved NTNU og UiT Norges Arktiske Universitet.

Forskningsforelesning - Fredag 4. mars 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Gender Issues in Computer Science Research, Education, and Society

MONICA PAULSEN 11. MARS

Monica Paulsen er daglig leder ved Kunnskapsparken Helgeland.

Innovasjonsforelesning - Fredag 11. mars 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Hvordan bygge kapasitet og kultur for innovasjon? - og akselerere nyskaping og forbedring av produkter, prosesser og tjenester.

GUNNAR HARTVIGSEN 18. MARS

Gunnar Hartvigsen er Professor i helseinformatikk ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Innovasjonsforelesning - Fredag 18. mars 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer

TONJE CAROLINE ØVERBY  1. APRIL

Tonje Øverby er lege og PhD -stipendiat ved Medisinsk fakultet UiO.

Forskningsforelesning - Fredag 1. april 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Samvalg i behandling av pasienter med obstruktiv søvnapne

JON VÅBENØ 8. APRIL

Jon Våbenø er forsker i Helgelandssykehuset .

Forskningsforelesning - Fredag 8. april 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Kjemokin-systemet: Biologi og farmakologi 

VENKE ARNTSBERG GRANE 22. APRIL

Venke A. Grane er forsker og gruppeleder for Nevropsykologisk forskningsgruppe, Klinikk psysisk helse og rus, Helgelandssykehuset.

Forskningsforelesning - Fredag 22. april 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: Voksne med ADHD - hvordan jobber hjernen?

ØYSTEIN SEKSE ØIE 29. APRIL

Øystein Øie er infomasjonssikkerhetsansvarlig e-Helse,  Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 29. april 2022 kl 11:30-12:15
Tittel:  Kunnskap til forskere om informasjonssikkkerhet - Hva bør man vite?

TONE ODDVANG, KRISTIN SØRENSEN og ANNE LISE LOFTFJELL 6. MAI

Tone Oddvang er førstelektor, Kristin Sørensen er universitetslektor/stipendiat og Anne Lise Loftfjell er universitetslektor, alle ansatte ved NORD Universitetet.

Innovasjonsforelesning - Fredag 6. mai 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Bruk av simulering for å øke sykepleierstudenters kompetanse i etikk

SIGURD FINNE 20. MAI

Sigurd Finne er kvalitetsleder ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 20. mai 2022 kl 11:30-12:15
Tittel: DocMap og prosedyrer for forskning og innovasjon


MORTEN BØHMER STRØM - 3. JUNI

Morten Bøhmer Strøm er Prodekan forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og professor i legemiddelkjemi ved Institutt for farmasi, Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 3. juni 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Forskning og innovasjon ved Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges arktiske universitet

"Forskning og innovasjon ved Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges arktiske universitet (pdf)"
STIG ERLEND BJØNNES - 17. JUNI

Stig Erlend Bjønnes er førsteamanensis ved Universitetet i Stavanger.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 17. juni 2022 kl 11:30-12:00
Tittel: Samvalg i behandling av ungdom med psykiske lidelser? Hva, hvorfor og hvordan.
Fant du det du lette etter?