Spesialsykepleier

Spesialsykepleier

Helgelandssykehuset legger årlig til rette for at sykepleiere med minst to års relevant praksis gis mulighet til å ta spesialistutdannelse innenfor fagfeltene anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, jordmor og kreftsykepleie.


Studentene er i stor grad knyttet til Nord universitet, men noen studenter velger å studere ved andre universitet som for eksempel NTNU.

Utdanningen går over 18 måneder likt fordelt mellom teori og praksis. Helglandssykehuset tilbyr sykepleiere som får studieplass og innvilges utdanningsstilling jobb i sykehuset etter bestått eksamen. Det gis 80 % lønn under utdannelsen i tre semester. De studentene som ønsker å fortsette til mastergrad, ett 4. semester, får ikke lønn dette semesteret. Arbeidsgiver tilrettelegger for gjennomføring av mastergrad så langt det er mulig ut fra avdelingens drift.Fant du det du lette etter?