Spesialsykepleier

Spesialsykepleier

Helgelandssykehuset legger årlig til rette for at sykepleiere med minst to års relevant praksis gis mulighet til å ta spesialistutdannelse innenfor fagfeltene anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, jordmor og kreftsykepleie.Utdanningsstilling hos Helgelandssykehuset

Som student er du gjerne knyttet til Nord universitet, UiT eller NTNU. Utdanningen går over 18 måneder likt fordelt mellom teori og praksis. Med utdanningsstilling er du sikret jobb i sykehuset etter bestått eksamen. Det gis 90% lønn under utdannelsen i tre semester.

Mastergrad

De studentene som ønsker å fortsette til mastergrad, etter 4. semester, får ikke lønn dette semesteret. Arbeidsgiver tilrettelegger for gjennomføring av mastergrad så langt det er mulig ut fra avdelingens drift


Les mer om mulighetene


Fant du det du lette etter?