HELSENORGE
Daniel

Spesialsykepleier

Helgelandssykehuset legger årlig til rette for at sykepleiere med minst to års relevant praksis gis mulighet til å ta spesialistutdannelse innenfor fagfeltene anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, jordmor og kreftsykepleie.


Utdanningsstilling hos Helgelandssykehuset

Som student er du gjerne knyttet til Nord universitet, UiT eller NTNU. Utdanningen går over 18 måneder likt fordelt mellom teori og praksis. Med utdanningsstilling er du sikret jobb i sykehuset etter bestått eksamen. Det gis 90% lønn under utdannelsen i tre semester. 

Møt våre spesialsykepleiere

Fant du det du lette etter?