Nyheter

Nyheter fra Helgelandssykehuset

Søk i nyheter

Aktuelt fra Helgelandssykehuset

 • 21.12.2017
  Overtar som administrerende direktør

  Hulda Gunnlaugsdóttir (59) er ansatt som ny administrerende direktør for Helgelandssykehuset HF. Hun kommer til Helgelandssykehuset fra Norlandia Care Group, der hun har vært chief operating officer (COO) for eldredivisjonen.

 • 19.12.2017
  Utvidet søkerliste til stillingen som administrerende direktør

  Det er ni personer på den endelige offentlige og utvidede søkerlisten til stillingen som administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF. Av søkerne er fem menn og fire kvinner, hvorav to av søkere er unntatt offentlighet.

 • 18.12.2017
  Jubler for sepsis-tall

  Akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har gjort et krafttak for å bedre behandlingen av pasienter med blodforgiftning (sepsis). Nå ser de resultatene.

 • 07.12.2017
  Ruster opp fødestua i Brønnøysund

  Lokalene til fødestua i Brønnøysund bygges om og renoveres. Dialyse-tilbudet skal også i framtida være samlokalisert med fødestua. På den måten kan Helgelandssykehuset utnytte ressursene til det beste for pasientene.

 • 23.11.2017
  Søkerliste til stillingen som administrerende direktør

  Det er syv søkere på stillingen som administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF. Av søkerne er fem menn og to kvinner, hvorav en av søkere er unntatt offentlighet.

 • 30.10.2017
  Psykiatriske pasienter på Helgeland får nå helsepersonell som ledsager

  Helgelandssykehuset har nå startet opp med ledsagerordning for transport av psykiatriske pasienter. Dette vil spesielt gjelde de pasientene som må fra Helgeland til behandling i Bodø. I dag er det alltid politi som må ledsage pasienten på a...

 • 25.10.2017
  Styret i Helse Nord sier ja til renovering og ny nødstrøm i Mo i Rana

  Styret i Helse Nord RHF vedtok i dag en renovering av operasjonslokalene, bygging av ny sterilsentral, ny nødstrøm og teknisk infrastruktur for sykehusenheten i Rana innen en investeringsramme på 85, 3 millioner.

 • 19.09.2017
  Torkjell Skogly er årets sykepleier i Nordland

  - Som sykepleier er Torkjell en komplett pakke og en stor ressurs for alle rundt seg. Prisen er så velfortjent og vi er utrolig stolte av kollegaen vår!

 • 15.09.2017
  Viktig og variert forskning på Helgelandssykehusets forskningsdag

  Helgelandssykehuset publiserer nå flere vitenskapelige artikler og har flere aktive doktorgrader enn før. I dag møttes 36 forskere og forskningsinteresserte fra Helgelandssykehuset på Forskningsdagen i Mosjøen.

 • 24.08.2017
  Vurderer hvordan 2025-prosjektet skal videreføres

  Nye beregninger viser at endelig beslutning om struktur og lokalisering for nytt Helgelandssykehus kan komme først i august 2020 og at kostnadene vil nærme seg 50 millioner kroner. Nå skal organiseringen og framdriften i prosjektet revurderes.

 • 10.08.2017
  Velkommen ombord nye Helseekspressen

  Når du reiser med Helseekspressen er det enten bussvert Bjarne Holmberg eller bussvert Bjørg-Inger Horn som møter deg. En helt ny spesialtilpasset buss kjører hver dag mellom Brønnøysund og Mo i Rana for å frakte pasienter til og fra sykehu...

 • 29.06.2017
  2025: Mange tilbakemeldinger fra kommunene

  Informasjonsrunden i kommunestyrene på Helgeland er gjennomført. De folkevalgte hadde mange spørsmål og innspill til høringsprosessen rundt planprogrammet.

 • 19.06.2017
  Pasienter får påminnelse om time på SMS

  Helgelandssykehuset lanserer nå et nytt tilbud til sine pasienter – påminnelse om time ved sykehuset på SMS.

 • 16.06.2017
  Informerer kommunene om 2025-høringen

  Planprogrammet i 2025-prosessen er ute på høring. I den forbindelse arrangeres det informasjonsmøter for de aktuelle vertskommunene. Denne uka var det Brønnøy og Leirfjord som fikk besøk.

 • 15.06.2017
  Pris for viktig forskning om betydningen av barndomstraumer

  Psykolog i spesialisering Nina Mørkved fra Helgelandssykehuset Mosjøen forsker på barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser – et lite utforsket felt til tross for store og utfordrende pasientgrupper. Mørkved fikk nettopp pris for å...

 • 31.05.2017
  Overtar som direktør

  Fred A. Mürer (66) er av styret i Helgelandssykehuset HF konstituert i stillingen som direktør for foretaket. Han går inn i stillingen fra og med torsdag 1. juni som en følge av at Per Martin Knutsen trakk seg fra direktørjobben i forrige ukes styremøte.

 • 24.05.2017
  Mitt hjerte brenner for Helgeland

  I kjølvannet av styremøtet i går og beslutninga om å trekke seg fra stillingen som adm. dir. ønsker Per Martin Knutsen å dele sine tanker med folk i og utenfor sykehuset. Dette leserinnlegget ble sendt til redaksjonene på Helgeland i dag.

 • 23.05.2017
  Per Martin Knutsen trekker seg som adm. dir.

  Adm.dir. Per Martin Knutsen har i dag sagt opp sin stilling i forbindelse med dagens styrebehandling av Helgelandssykehuset 2025. Et samlet styre i Helgelandssykehuset vedtok i dag at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som framtidige...

 • 18.05.2017
  Orienterte om videre 2025-prosess

  15. mai møtte styreleder og adm. dir. ordfører og kommunalsjef i Alstahaug kommune. Møtet kom i stand etter invitasjon fra kommunen.

 • 10.05.2017
  Pasientbrevene skal bli bedre

  Helgelandssykehuset er i gang med et Klart språk-prosjekt som har som mål å forbedre kommunikasjonen med pasientene. – Vi skal forbedre brevene vi sender ut til alle våre pasienter, få på plass en språkprofil for sykehuset og forbedre pasie...

 • 08.05.2017
  Helgeland har fått overgrepsmottak

  I det nyetablerte overgrepsmottaket skal personer utsatt for seksuelle overgrep få medisinsk hjelp og rådgivning av høykompetent helsepersonell til alle tider av døgnet.

 • 04.05.2017
  Møte med Hemnes kommunestyre

  - Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra Hemnes kommune når planprogrammet legges ut på høring. Oppfordringen fra adm. dir. var klar da han besøkte kommunestyret i Hemnes 4. mai.

 • 21.04.2017
  Splitter ny operasjonsavdeling i Sandnessjøen

  Torsdag var det offisiell åpning av den nyrenoverte operasjonsavdelinga i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 46 millioner kroner er brukt på ei topp moderne operasjonsfasiliteter og ei etterlengta nødstrømsforsyning (se vide)

 • 19.04.2017
  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef

  Knut Roar Johnsen er ny samhandlingssjef i Helgelandssykehuset. - Utviklingen og eventuelle utfordringer innenfor den nye sykehusstrukturen på Helgeland ser jeg på som spennende, og jeg ønsker å være en bidragsyter og en del av dette arbeidet.

 • 06.04.2017
  Helgelandssykehuset mottok to forbedringspriser fra Helse Nord

  Forbedringsprisen deles ut av Helse Nord RHF tre ganger i året, og gir et diplom samt 250 000 kr for bruk til videre kvalitetsforbedring. Onsdag og torsdag ble to priser delt ut - til Helgelandssykehusets nærværsprosjekt "Økt nærvær for kva...

 • 31.03.2017
  Fulltreffer fra rause elever

  Med 31.000 kroner fra rause elever fra Storforshei ungdomsskole, kan Helgelandssykehuset og Rana kommune i samarbeid nå etablere et etterlengtet tilbud til barn og unge som er pårørende til kreftsyke.

 • 22.03.2017
  Ny dato for styrebehandling av planprogrammet

  Vi har lyttet til de innspillene som kom fra arbeidsgruppene og ser at vi trenger mer tid til å kvalitetssikre plandokumentet, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

 • 17.03.2017
  Lokaliseringsspørsmålet blir aktuelt

  Hvilke særskilte grunner tilsier at Hemnes og Leirfjord skal være med i videre utredninger? Det var hovedspørsmålet da arbeidsgruppene i 2025-prosjektet møttes fredag.

 • 14.03.2017
  2025: Orienterte ansatte om status og framdrift

  I februar ble det holdt informasjonsmøter om status i 2025-prosjektet for ansatte på sykehusenhetene. Her kan du se budskapet adm. dir. delte med sine medarbeidere.

 • 08.03.2017
  Forsker på fødselsangst

  Carola Karl Urvik er jordmor ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, og forsker på et felt det finnes lite forskning på i Norge. Hun får nå støtte fra Helgelandssykehusets forskningsfond til å forske i dybden på fødselsangst.

 • 01.03.2017
  Ønsker at alle skal forstå

  Enkel tilgang til lettfattelig informasjon er ei forutsetning for å oppnå forståelse og størst mulig grad av aksept for de beslutningene som tas i 2025-prosjektet.

 • 28.02.2017
  Helse Nords forbedringspris til nærværsprosjekt på Helgelandssykehuset

  Prosjektet «Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede» vant forbedringsprisen fra Helse Nord på 250.000 kroner. Sykefravær er det viktigste satsingsområdet for Helgelandssykehuset. - Det viktigste kvalitetsarbeidet er å bidra til at faste fl...

 • 21.02.2017
  Viktige datoer i 2025-prosjektet

  Planprogrammet skal ut på høring og vedtas før sommeren. Her skaffer du deg en oversikt over de viktigste datoene i 2017.

 • 03.02.2017
  Fikk presentert stram tidsplan

  En utfordrende tidsplan og et stort informasjonsbehov. Det var kommunenes budskap på det første referansegruppemøtet i 2025-prosjektet.

 • 31.01.2017
  Antall alternativer reduseres

  Framtidas Helgelandssykehus er som et puslespill med uendelig mange brikker. I styremøtet 30. januar fikk styret informasjon om metodikken som brukes for å redusere antall alternativer som skal utredes.

 • 30.01.2017
  Nytt anbud på pasientreiser

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 13.01.2017
  En av de beste i landet på responstid

  Trenger du hjelp fra AMK eller legevakt behøver du ikke vente lenge på svar. Ingen andre AMK-sentraler i landet besvarer henvendelser raskere enn det de gjør i Helgelandssykehuset.

 • 12.01.2017
  Planlegger innføring av ambulanseplan

  Onsdag denne uka startet arbeidet med å planlegge hvordan den nye ambulanseplanen på Helgeland skal innføres. Representanter for de berørte kommunene og Helgelandssykehuset møttes da for første gang i Sandnessjøen.

 • 10.01.2017
  Hva kan urinprøven fortelle om risiko for framtidig sykdom?

  Kan et bestemt stoff i urinen være et varsel om økt risiko for framtidig nyre- eller hjerte- og karsykdom? Runa Marie Andreassen har fått 3,44 millioner i støtte for å forske på det.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 09.01.2017
  Når livet tar en omvei

  "Livet følger sjelden ei rett linje for noen av oss. Av og til tar det en omvei." Les adm. dir. Per Martins Knutsens kronikk om psykisk helsevern og rus. Kronikken sto på trykk i lokalavisene på Helgeland 7. januar.

 • 22.12.2016
  Gjør rent med nettbrett

  Renholderne på sykehuset i Sandnessjøen har begynt å jobbe digitalt. Sammen med mopp og klut har også nettbrettet inntatt vogna.

 • 20.12.2016
  Best på forbedring i Helse Nord - belønnes med en kvart million

  Målrettet satsing på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ved medisinsk avdeling i Helgelandssykehuset Sandnessjøen har båret frukter. Resultatene er så gode at avdelingen har fått Helse Nords forbedringspris.

 • 20.12.2016
  Hederlig omtale til blodbanken i Sandnessjøen

  Kompetanseheving og sertifisering av personell også utenfor sykehuset har vært et satsingsområde for blodbanken i Sandnessjøen, og prosjektet legges merke til i hele helseregionen.

 • 19.12.2016
  Workshop for arbeidsgruppene

  Mer enn 50 ansatte fra sykehus og primærhelsetjeneste møttes til workshop i Mosjøen 15. desember.

 • 19.12.2016
  ​Beate Aspdal blir ny enhetsdirektør

  Helgelandssykehuset har ansatt Beate Aspdal som ny direktør for sykehusenheten i Mo i Rana. Hun kommer til sykehuset fra stillingen som direktør i Nord universitet, Nord Trøndelag.

 • 12.12.2016
  Økt pasientsikkerhet med elektronisk legemiddelautomat

  Den nye legemiddelautomaten holder styr på hver enkelt tablett og ampulle ved sykehuset i Mosjøen. Skanning av medisinene øker sikkerheten for pasienten og gjør legemiddelhåndteringen tryggere for de ansatte.

 • 01.12.2016
  Kvinnslandutvalget foreslår å beholde helseregionene

  Et flertall i Kvinnslandutvalget, som har vurdert det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, går inn for et fortsatt regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag.

 • 21.11.2016
  Alt henger sammen med alt

  Ved utgangen av 2018 skal det tas ei beslutning om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus. Fram til da skal det foregå et grundig utredningsarbeid, og medvirkningsseminaret 17. november viste med tydelighet at alt henger sammen med alt.

 • 16.11.2016
  Sykehuset midt imellom

  By eller land, sentrum eller perifieri. Lokalisering av et eventuelt nytt sykehus på Helgeland engasjerer. NRK Nordland har besøkt Sunderby i Sverige for å se på sykehuset som ble plassert midt imellom.

Vi har også nyheter under 

Fastlegenytt

Og vi har nyheter om

Forskning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.