Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Helgelandssykehuset.

Søk i nyheter

Audiograf på plass i Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/audiograf-pa-plass-i-mosjoenAudiograf på plass i MosjøenSiren Børseth er ansatt som ny audiograf i Mosjøen i 100 % stilling. Ved Helgelandssykehuset har vi audiograftilbud på alle tre enheter. 23.03.2021 15:35:24
- For pasientene betyr dette økt pasientsikkerhethttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/-for-pasientene-betyr-dette-okt-pasientsikkerhet- For pasientene betyr dette økt pasientsikkerhetHelgelandssykehuset har nå som første helseforetak i Helse Nord tatt i bruk det nye, oppgraderte pasientjournal-systemet DIPS Arena. - Dette betyr økt pasientsikkerhet. Det er derfor også en stor dag for pasientene, sier medisinsk direktør...22.03.2021 13:48:25
Intensivsykepleiere fra Helgelandsykehuset til Ahushttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/intensivsykepleiere-fra-helgelandsykehuset-til-ahusIntensivsykepleiere fra Helgelandsykehuset til AhusHelgelandssykehuset hjelper Akerhus Universitetssykehus (Ahus) i den vanskelige situasjonen de står i. Vi har lånt ut først en intensivsykepleier fra Helgelandssykehuset Mosjøen, denne var ferdig med sin innsats i forrige uke. Nå er intensi...19.03.2021 10:59:49
Nytt inngangsparti ved Helgelandssykehuset Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/nytt-inngangsparti-ved-helgelandssykehuset-mo-i-ranaNytt inngangsparti ved Helgelandssykehuset Mo i Rana- Dette blir en ny hverdag for både pasienter og ansatte, forteller avdelingsleder for Kontortjenesten, Anne Kitt Olsen.  19.03.2021 10:56:30
- Hvordan kan vi tilpasse helsetjenesten til den eldre pasienten?https://helgelandssykehuset.no/nyheter/-hvordan-kan-vi-tilpasse-helsetjenesten-til-den-eldre-pasienten- Hvordan kan vi tilpasse helsetjenesten til den eldre pasienten?Samarbeidsprosjektet mellom psykisk helse og medisinsk område viser at det er rom for forbedring og nytenking når det gjelder å tilby helsetjenester til eldre med sammensatte vansker og behov. Psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og k...18.03.2021 08:57:13
Innovasjonssamarbeid mellom Helgelandssykehuset og Kunnskapsparken Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/innovasjonssamarbeid-mellom-helgelandssykehuset-og-kunnskapsparken-helgelandInnovasjonssamarbeid mellom Helgelandssykehuset og Kunnskapsparken HelgelandHelgelandssykehuset og Kunnskapsparken Helgeland har inngått samarbeidsavtale, som skal bidra til flere og bedre innovasjonsprosesser ved Helgelandssykehuset.  15.03.2021 12:18:18
Fastlegedialoghttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/fastlegedialogFastlegedialogDialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikris...15.03.2021 11:40:13
Litt ekstra ventetid i forbindelse med innføring av ny pasientjournalhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/litt-ekstra-ventetid-i-forbindelse-med-innforing-av-ny-pasientjournalLitt ekstra ventetid i forbindelse med innføring av ny pasientjournalHelgelandssykehuset tar nå i bruk DIPS Arena, en ny og moderne pasientjournal. Dette kan medføre noe mer ventetid for pasientene.  12.03.2021 13:45:24
Helgelandssykehuset – fremtidige tjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-fremtidige-tjenesterHelgelandssykehuset – fremtidige tjenesterDet er nå lagt til rette for at Helgelandssykehuset kan skape nye helsetjenester til der hvor folket bor og jobber. Både forskning og innovasjon har i det siste blitt styrket på Helgelandssykehuset. I fjor høst fikk vi rundt 30 millioner kr...12.03.2021 11:00:50
Polikliniske konsultasjoner i Brønnøysund som vanlig fra mandaghttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/polikliniske-konsultasjoner-i-bronnoysund-som-vanlig-fra-mandagPolikliniske konsultasjoner i Brønnøysund som vanlig fra mandagPå grunn av smitteutbrudd i Brønnøysund ble aktiviteten redusert, men gjeninnføres som vanlig fra mandag 22. mars. 11.03.2021 23:00:00
Sommerens fødetilbudhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/sommerens-fodetilbudSommerens fødetilbudI disse dager sender vi ut informasjon om sommerens fødetilbud på Helgeland, til alle gravide med forventet termin i sommermånedene.11.03.2021 13:52:11
Skal finne den beste tomtahttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/skal-finne-den-beste-tomtaSkal finne den beste tomtaHelgelandssykehuset har startet arbeidet med å finne den best egna tomta for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn. De planfaglige rådgiverne har vært på befaring på de 20 tomtene som gjenstår i Leirfjord og Alstahaug. 08.03.2021 12:57:45
Ny sykepleierutdanning på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/ny-sykepleierutdanning-pa-helgelandNy sykepleierutdanning på HelgelandHelgelandssykehuset trenger flere sykepleiere. Derfor har vi, i samarbeid med kommunene på Helgeland og VID vitenskapelige høgskole, utviklet en ny deltids-/samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, med opptak våren 2021.  03.03.2021 07:48:33
Scorer høythttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/scorer-hoytScorer høytHelgelandssykehuset HF scorer høyt i den nasjonale brukerundersøkelsen for Pasientreiser i 2020. – Vår hovedoppgave er å få pasienten fram til behandling og hjem igjen. Det kan enkelte ganger være litt av et puslespill, da enkelte har særsk...25.02.2021 10:55:35
Enklere og bedre for pasientene på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/enklere-og-bedre-for-pasientene-pa-helgelandEnklere og bedre for pasientene på HelgelandFra 1. mars blir tre inntakskontor til ett. – Det viktigste målet er å sørge for at pasientene på Helgeland får lik behandling uavhengig av bosted, sier avdelingsleder Eivind Augustsen. 18.02.2021 08:30:05
Her er tomtene!https://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/her-er-tomteneHer er tomtene!Bli med på en virtuell flytur i Google Earth og se hvor de ulike tomteforslagene for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn plasserer seg på kartet.10.02.2021 13:20:36
Ny og moderne pasientjournal - Helgelandssykehuset først ute i Helse Nordhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/ny-og-moderne-pasientjournal-helgelandssykehuset-forst-ute-i-helse-nordNy og moderne pasientjournal - Helgelandssykehuset først ute i Helse NordDen 14. mars innfører Helgelandsykehuset pasientjournalen - DIPS Arena - som første helseforetak i Helse Nord. Opplæringen av helsepersonell startet 1. februar.  – DIPS Arena er et stort skritt for Helgelandssykehuset og Helse Nord, i digit...10.02.2021 12:35:24
Nominer kandidater til Helgelandssykehusets to priser: Forskningsprisen 2020 og Innovasjonsprisen 2020https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/nominer-kandidater-til-helgelandssykehusets-to-priser-forskningsprisen-2020-og-innovasjonsprisen-2020Nominer kandidater til Helgelandssykehusets to priser: Forskningsprisen 2020 og Innovasjonsprisen 2020I desember 2020 delte Helgelandssykehuset ut sin første forskningspris, Forskningsprisen 2019, til overlege og gynekolog Margit Steinholt. Vi skal også dele ut en tilsvarende forskningspris for året 2020 i år. For første gang skal Helgeland...09.02.2021 16:58:48
Forskning i koronaens tid - Søk på resterende forskningsmidler for 2021https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/forskning/forskning-i-koronaens-tid-forskningsmidler-for-2021Forskning i koronaens tid - Søk på resterende forskningsmidler for 2021Vi har i november 2020 kun tildelt rundt 30 % av forskningsmidlene for 2021. Du kan derfor fremdeles søke på restmidler. Vi ser fram til en søknad fra deg!08.02.2021 23:00:00
Nullalternativet og Nye Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/nullalternativet-og-nye-helgelandssykehusetNullalternativet og Nye HelgelandssykehusetEt av begrepene som brukes i prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland er nullalternativet. Her forklarer vi hva nullalternativet er, og hvordan det brukes i arbeidet.05.02.2021 13:42:40
Helgelandssykehuset skal vurdere 22 tomterhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-skal-vurdere-22-tomterHelgelandssykehuset skal vurdere 22 tomterFristen for å melde inn tomter for sykehus i Sandnessjøen og omegn gikk ut 1. februar. Helgelandssykehuset har fått inn forslag på 22 ulike tomter – 9 i Leirfjord, 12 i Alstahaug og 1 i Vefsn.02.02.2021 12:56:17
Helgelandssykehuset utlyser innovasjonsmidler for 2021https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/helgelandssykehuset-utlyser-innovasjonsmidler-for-2021Helgelandssykehuset utlyser innovasjonsmidler for 2021En innovasjon for oss i Helgelandssykehuset kan være noe nytt, f.eks. nye prosesser, tjenester eller helseprodukter vi ikke har tatt i bruk før, men som vil være nyttig for helsepersonell og pasienter/brukere. Nå kan du søke om innovasjonsm...02.02.2021 06:26:40
Sammen får vi det til – i mangel av personell fra utlandethttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/sammen-far-vi-det-til-i-mangel-av-personell-fra-utlandetSammen får vi det til – i mangel av personell fra utlandetInnreiserestriksjonene som myndighetene innførte 26. januar, så ut til å skape store problemer for sykehusdriften på Helgeland. Etter intensivt arbeide med kartlegging og samkjøring, så har røde og gule felt i arbeidsturnusen blitt gjort om til grønne. 29.01.2021 14:44:03
- Et spesielt fagfelt som krever høy teknologisk kompetansehttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/-et-spesielt-fagfelt-som-krever-hoy-teknologisk-kompetanse- Et spesielt fagfelt som krever høy teknologisk kompetanseMedisinteknikere er en viktig fagressurs det er vanskelig å rekruttere til. Nå hospiterer Roger Bjørkås fra UNN på Helgelandssykehuset. 29.01.2021 11:42:57
Mammografilabben åpnethttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/mammografilabben-apnetMammografilabben åpnetDet ble en flott stund med giver Bjørg Stemland og snorklipping under den offisielle åpningen av mammografilabben. Den generøse gaven gir nå Helgelandssykehuset igjen mulighet til å gjennomføre mammografi på Helgeland. 21.01.2021 15:06:46
Søker etter tomter i Sandnessjøen og omegnhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/soker-etter-tomter-i-sandnessjoen-og-omegnSøker etter tomter i Sandnessjøen og omegnTomtesøket i Sandnessjøen og omegn har startet. Fristen for å melde inn aktuelle tomter i Lerifjord og Alstahaug er satt til 1. februar kl. 10.00.13.01.2021 15:12:55
Første møte i ekstern referansegruppehttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/forste-mote-i-ekstern-referansegruppeFørste møte i ekstern referansegruppeFredag 18. desember ble det første møtet i den eksterne referansegruppa for Nye Helgelandssykehuset arrangert. Utdanning var hovedtema i hovedtema.06.01.2021 15:43:13
Helserom Helgeland: Helsetjenester der du bor - på en ny måte!https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/helserom-helgeland-helsetjenester-der-du-bor-pa-en-ny-mateHelserom Helgeland: Helsetjenester der du bor - på en ny måte!Hva om du som pasient kan få helsetjenester i hjemmet eller i et «helserom» i nærheten? Ikke bare nye digitale løsninger men med støtte fra lokalt helsepersonell? «Helserom Helgeland - lokal helsehjelp med avstandsoppfølging» har som visjon...21.12.2020 14:17:44
Forskning på tarmkreft for å ta bedre beslutninger i samarbeid med pasientenhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/forskning-pa-tarmkreft-for-a-ta-bedre-beslutninger-i-samarbeid-med-pasientenForskning på tarmkreft for å ta bedre beslutninger i samarbeid med pasienten- Forskningen vil komme tarmkreftpasienter og klinikere til gode når en sammen skal gjøres beslutninger for videre behandling, sier overlege Knut Magne Augestad. 18.12.2020 13:31:59
Førjulsgave til ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/forjulsgave-til-ny-desentralisert-sykepleierutdanning-pa-helgelandFørjulsgave til ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland- Med denne nye tildelingen har vi et enda bedre utgangspunkt for den nye desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland. En viktig suksessfaktor for tildelingen er det gode samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten på Helg...18.12.2020 10:51:51
Vi gratulerer Margit Steinholt med Forskningsprisen 2019https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/vi-gratulerer-margit-steinholt-med-forskningsprisen-2019Vi gratulerer Margit Steinholt med Forskningsprisen 2019Dette er første gang Helgelandssykehuset deler ut en forskningspris. Dette er en pris som skal stimulere til utmerket forskning og for å utvikle gode fagmiljøer. Vinneren for 2019 er gynekolog og overlege Margit Steinholt.  11.12.2020 12:52:49
Det er noen som lurer på hvorfor ikke ansatte på sykehuset bruker munnbindhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/det-er-noen-som-lurer-pa-hvorfor-ikke-ansatte-pa-sykehuset-bruker-munnbindDet er noen som lurer på hvorfor ikke ansatte på sykehuset bruker munnbindDe vanligste smittestedene er internt i en husstand, ved sosial omgang med familie og venner og ved utenlandsopphold. Ved Helgelandssykehuset har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen...11.12.2020 10:57:54
Elektronisk besøksregistrering skal lette smittesporinghttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/elektronisk-besoksregistrering-skal-lette-smittesporingElektronisk besøksregistrering skal lette smittesporingHelgelandssykehuset har etablert et elektronisk støttesystem for besøksregistrering som skal forenkle og sikre arbeidet om det skulle oppstå behov for smittesporing. Systemet gjelder ikke for pasienter eller ansatte som jobber på den aktuelle lokasjonen. 04.12.2020 10:27:32
Mette Horsberg er ansatt som vikarierende kommunikasjonssjef ved Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/mette-horsberg-er-ansatt-som-vikarierende-kommunikasjonssjef-ved-helgelandssykehusetMette Horsberg er ansatt som vikarierende kommunikasjonssjef ved HelgelandssykehusetMette starter i jobben 1. januar. Hun gleder seg til nye utfordringer og ikke minst å jobbe sammen med alle de flotte menneskene som er ansatt ved sykehuset. - Det viktigste er at vi alle skal jobbe for pasientene, forteller Mette. 04.12.2020 10:19:19
Bioingeniører fra Helgelandssykehuset til Bodø for å analysere koronaprøverhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/bioingeniorer-fra-helgelandssykehuset-til-bodo-for-a-analysere-koronaproverBioingeniører fra Helgelandssykehuset til Bodø for å analysere koronaprøverAlle tre laboratoriene samarbeider nå tett for å bistå Mikrobiologisk lab ved Nordlandssykehuset i Bodø. De analyserer koronaprøver (SARS-Cov-2) for hele Nordland. Allerede er tre bioingeniører fra Helgelandssykehuset på plass i Bodø.27.11.2020 09:18:36
Nytt symbol for Nye Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/nytt-symbol-for-nye-helgelandssykehusetNytt symbol for Nye HelgelandssykehusetProsjektet Nye Helgelandssykehuset har fått ny visuell identitet. - Symbolet vi har valgt for prosjektet uttrykker samhold, samarbeid og styrke gjennom gjensidig avhengighet, opplyser prosjektdirektør Torbjørn Aas.25.11.2020 15:55:34
Ny prosedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-19 smittetopphttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/ny-prosedyre-for-innleggelse-av-pasienter-under-en-covid-19-smittetoppNy prosedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-19 smittetoppProsedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-10 smittetopp er utarbeidet og gjort gjeldende for kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.24.11.2020 10:49:55
Bidrar med verdifull kompetanse inn i Nye Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/bidrar-med-verdifull-kompetanse-inn-i-nye-helgelandssykehusetBidrar med verdifull kompetanse inn i Nye Helgelandssykehuset– Jeg er så glad for å kunne presentere medlemmene i den eksterne referansegruppa. De representerer kunnskap, erfaringer og impulser som kan bidra til å løfte Helgelandssykehuset og Helgeland inn i framtida, sier adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir. 17.11.2020 12:33:44
TSB/LAR Helgeland - tverrfaglig spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabiliteringhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/tsblar-helgeland-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-og-legemiddelassistert-rehabiliteringTSB/LAR Helgeland - tverrfaglig spesialisert rusbehandling og legemiddelassistert rehabiliteringHelgelandssykehuset HF har egen døgnavdeling for voksne med omfattende rusmisbruk, Helgelandssykehuset har nå åtte plasser. Avdelingen tilbyr utredning, kartlegging og behandling innen ett bredt spekter av både avhengighet og psykiske lidel...17.11.2020 09:47:20
VID vitenskapelige høgskole besøkte Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/vid-vitenskapelige-hogskole-besokte-helgelandVID vitenskapelige høgskole besøkte HelgelandEn delegasjon fra VID vitenskapelige høgskole besøkte Helgeland 3.- 4. november for å møte samarbeidspartnere i kommuner og Helgelandssykehuset, som sammen har lykkes med å etablere ny desentralisert sykepleierutdanning i regionen. Gjennom...16.11.2020 08:50:20
Hjelp oss å skape et innovativt sykehus!https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/hjelp-oss-a-skape-et-innovativt-sykehusHjelp oss å skape et innovativt sykehus!Helgelandssykehuset inviterer nå alle til å skape noe nytt, dele en utfordring, eller ta i bruk ideer på sykehuset og i pasientbehandlingen. De store og små ideene kan behandles i "Idémottaket" vårt.  - Hjelp oss med å skape et innovativt s...15.11.2020 23:00:00
Henvisninger til gastro-/colonskopi (koloskopi)https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/henvisninger-til-gastro-colonskopi-koloskopiHenvisninger til gastro-/colonskopi (koloskopi)Vi ser at det kommer inn en del henvisninger som sendes til feil avdeling. Vi minner derfor om at henvisninger til gastro- og colonscopi skal sendes til medisinsk fordøyelse, og ikke til kirurgisk avdeling.  15.11.2020 14:52:20
Pål Madsen er ny direktør for prehospitale tjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/pal-madsen-er-ny-direktor-for-prehospitale-tjenesterPål Madsen er ny direktør for prehospitale tjenesterPål Madsen (65) er ny direktør for prehospitale tjenester. Anestesilegen har lang erfaring som leder for prehospitale tjenester i Oslo og Akershus, i tillegg til erfaring fra Luftambulansetjenesten. 10.11.2020 12:11:14
Kantina er stengt på Mohttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/kantina-er-stengt-pa-moKantina er stengt på MoOppdatert: Åpner tirsdag 17.11.2020. 09.11.2020 13:48:33
Helgelandssykehuset og RKKYH ønsker å utvikle mobile spesialisthelsetjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/helgelandssykehuset-og-rkkyh-onsker-a-utvikle-mobile-spesialisthelsetjenesterHelgelandssykehuset og RKKYH ønsker å utvikle mobile spesialisthelsetjenesterPrehospitale tjenester i Helgelandssykehuset ønsket å teste ut muligheten for å gi et mobilt helsetilbud til beboere som har lang reisevei frem til spesialisthelsetjenesten. Et forprosjekt har nå fått regional kvalifiseringsstøtte og ledes...05.11.2020 09:08:40
Felles tiltak for godt arbeidsmiljøhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/felles-tiltak-for-godt-arbeidsmiljoFelles tiltak for godt arbeidsmiljøEn arbeidsgruppe i Helgelandssykehuset jobber med å finne tiltak for å sikre godt arbeidsmiljø – både for den enkelte medarbeider, og at vi sammen drar i samme retning.  Gruppen består av ulike tillitsvalgte og hovedverneombud, samt HR og r...02.11.2020 23:00:00
Nå er vi i gang!https://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/na-er-vi-i-gangNå er vi i gang!En viktig milepæl er nådd: 28. oktober vedtok styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord styringsdokumentet for konseptfasens steg 0. Vi er ute av startgropa og tar nå fatt på flere viktige prosesser som skal lede fram mot Nye Helgelandssykehuset.30.10.2020 13:49:15
Skal du besøke noen på sykehuset? Alle besøk skal avtales på forhåndhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/skal-du-besoke-noen-pa-sykehuset-alle-besok-skal-avtales-pa-forhandSkal du besøke noen på sykehuset? Alle besøk skal avtales på forhåndAv smittevernhensyn er besøk fortsatt begrenset, du må avtale besøket på forhånd og det er fortsatt adgangskontroll i inngangen til sykehusene.  30.10.2020 09:29:26
Felles beredskapslager på plasshttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/felles-beredskapslager-pa-plassFelles beredskapslager på plassDe tre forsyningsansvarlige i Helgelandssykehuset så et behov for et felles beredskapslager, og nå har de sammen fått dette på plass på Mo. – Vi er glade vi er i forkant!  28.10.2020 10:06:42
Marie har funnet opp en ny måte å lette innsettelse av urinkateter hos kvinnerhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/marie-har-funnet-opp-en-ny-mate-a-lette-innsettelse-av-urinkateter-hos-kvinnerMarie har funnet opp en ny måte å lette innsettelse av urinkateter hos kvinnerSykepleier Marie Steinfjell (30) skal utvikle sin ide for å lette innsettelse av urinkateter på kvinner. Allerede er hun frikjøpt en dag i uka, og har nylig fått ferske innovasjonsmidler fra Helse Nord.  22.10.2020 13:45:53

  

Fant du det du lette etter?