Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Helgelandssykehuset.

Søk i nyheter

Intensivt ukeskurs for 16 nye innsatslederehttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/intensivt-ukeskurs-for-16-nye-innsatsledereIntensivt ukeskurs for 16 nye innsatsledereUke 23 var 16 deltagere fra ambulansetjenesten på Helgeland samlet til innsatslederkurs. Disse har kvalifisert seg for utdanningen og kommet gjennom nåløyet, samtlige med solid erfaring som ambulansepersonell. Det var en høyst motivert gjen...22.06.2021 10:59:58
Tverrfaglig øvelse for bedre akuttbehandling for nyfødtehttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/tverrfaglig-ovelse-for-bedre-akuttbehandling-for-nyfodteTverrfaglig øvelse for bedre akuttbehandling for nyfødteBEST står for bedre og systematisk teamtrening. Nyfødt-BEST er en av disse, og 8. juni ble det arrangert en tverrfaglig øvelse på Mo rundt situasjoner som kan oppstå etter fødsel. 22.06.2021 09:02:31
Følg med på PyXy.AIhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/folg-med-pa-pyxyaiFølg med på PyXy.AIPyXy.AI er større EU-forskningsprosjekt fra Horisont 2020-programmet som skal bruke kunstig intelligens til å kunne oppdage og følge med på covid-19 sykdomsutvikling, både hos tidligere friske og hos risikopasienter med kroniske hjerte- og...21.06.2021 08:33:39
Befaring i Brønnøysund med Sykehusbygghttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/distriktsmedisinsk-senter-sor-helgeland/befaring-i-bronnoysund-med-sykehusbyggBefaring i Brønnøysund med SykehusbyggEnhet for drift og eiendom i Helgelandssykehuset og Sykehusbygg hadde sin siste runde med befaring da de besøkte sykehusets lokaler i Brønnøysund. De har tidligere vært innom både Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. 19.06.2021 07:55:11
Ny utdanning i digitale helsetjenester på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/ny-utdanning-i-digitale-helsetjenester-pa-helgelandNy utdanning i digitale helsetjenester på HelgelandHelgelandssykehuset HF, UiT og de 17 kommunene på Helgeland, forankret i regionrådene, har etablert et tett samarbeid med mål om å sikre et kompetanseløft innen digitale helsetjenester. I tøff konkurranse med mange gode utdanningsprosjekter...18.06.2021 10:35:29
Prosjektdirektør går avhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/prosjektdirektor-gar-avProsjektdirektør går avTorbjørn Aas går fra stillingen som prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset og blir direktør for NAV Trøndelag. Aas understreker at jobbskiftet ikke er knyttet til ønske om å forlate sykehuset og prosjektet. 15.06.2021 12:18:37
I gang med viktig samhandling på Helgeland https://helgelandssykehuset.no/nyheter/i-gang-med-viktig-samhandling-pa-helgelandI gang med viktig samhandling på Helgeland Helgelandssykehuset HF leder samhandlingsprosjekt med kommuner på Helgeland, hvor teknologi tas i bruk for å sikre et likeverdig mestringstilbud, uavhengig av bosted og digital kompetanse hos pasienter og pårørende. 15.06.2021 08:38:35
MR-undersøkelserhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/mr-undersokelserMR-undersøkelserVi mottar en del henvisninger til MR som vi ser oss nødt til å avvise, og dette ser ut til å bero på noen misoppfatninger rundt MR som modalitet. MR har noen soleklare fordeler sammenlignet med andre modaliteter, men også noen svakheter.14.06.2021 08:20:06
- Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvorhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/-vi-tar-tilbakemeldingene-pa-dypeste-alvor- Vi tar tilbakemeldingene på dypeste alvorHelgelandssykehuset har mottatt Helsetilsynets foreløpige rapport og har fått i oppdrag å levere en samlet tilbakemelding fra sykehuset over sommeren.  11.06.2021 11:34:12
Disse fire er konstituerte klinikksjefer fra augusthttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/disse-fire-er-konstituerte-klinikksjefer-fra-augustDisse fire er konstituerte klinikksjefer fra augustI forbindelse med at Helgelandssykehuset går over til klinisk gjennomgående organisering (KGO) har administrerende direktør konstituert ledere for de fire nye klinikkene. 11.06.2021 11:31:03
Rusavdelingen holder stengt i sommerhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/rusavdelingen-holder-stengt-i-sommerRusavdelingen holder stengt i sommerRusavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana holder stengt i ukene 29-30 og 31. Behandling av henvisninger går som normalt.10.06.2021 12:42:58
Helgelandssykehuset styrker det polikliniske tilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/helgelandssykehuset-styrker-det-polikliniske-tilbudet-innen-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbHelgelandssykehuset styrker det polikliniske tilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)I tråd med sentrale og regionale føringer er Helgelandssykehuset godt i gang med å styrke det polikliniske tilbudet til pasienter som lider av rus og avhengighets problematikk. 10.06.2021 12:09:18
Vi gratulerer Marie Steinfjell som vinner av Helgelandssykehusets innovasjonspris 2020https://helgelandssykehuset.no/nyheter/vi-gratulerer-marie-steinfjell-som-vinner-av-helgelandssykehusets-innovasjonspris-2020Vi gratulerer Marie Steinfjell som vinner av Helgelandssykehusets innovasjonspris 2020For første gang deler Helgelandssykehuset ut innovasjonsprisen, som skal stimulere til utmerket innovasjon og utvikling av det gode innovasjonsmiljøet. 10.06.2021 11:51:27
- Jeg er veldig stolt av å bære tittelenhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/spesialsykepleier/-jeg-er-veldig-stolt-av-a-bere-tittelen- Jeg er veldig stolt av å bære tittelen- Vi får overvære det magiske med en fødsel, barnets første pust, blikket og kjærligheten fra mor og far. Det er like stort hver gang, sier jordmor Maiken Eliassen. 10.06.2021 09:11:32
Plastisk kirurgi i Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/plastisk-kirurgi-i-helgelandssykehusetPlastisk kirurgi i HelgelandssykehusetDersom du tror at plastisk kirurgi hovedsakelig handler om estetiske inngrep og silikon, så tar du feil. I over tjue år har vårt sterke fagmiljø innen plastikkirurgi gjort operasjoner som er vesentlige for pasientens helse. Pasientene komme...07.06.2021 14:19:47
En ressurs for mennesker i livskrisehttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/spesialsykepleier/en-ressurs-for-mennesker-i-livskriseEn ressurs for mennesker i livskriseLinda Mobekken Rudolfsen er kreftsykepleier ved Helgelandssykehuset, og er en ressurs for mennesker i livskrise.  04.06.2021 10:56:05
Helsefagarbeidere gir operasjonssykepleierne ekstra henderhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helsefagarbeidere-gir-operasjonssykepleierne-ekstra-henderHelsefagarbeidere gir operasjonssykepleierne ekstra henderTre helsefagarbeidere har fått plass på operasjonsavdelingene på Helgelandssykehuset, og har i løpet av uka fått grundig opplæring.   04.06.2021 06:42:50
En givende arbeidshverdaghttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/spesialsykepleier/en-givende-arbeidshverdagEn givende arbeidshverdag- Det beste med å være anestesisykepleier er å ha ansvaret for kun en pasient om gangen. Da føler jeg at jeg kan yte best mulig sykepleie til pasientene.  28.05.2021 12:05:51
Ann-Åse Baustad har fått Kongens Fortjenstemedaljehttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/ann-ase-baustad-har-fatt-kongens-fortjenstemedaljeAnn-Åse Baustad har fått Kongens FortjenstemedaljeAnn-Åse Baustad har jobbet iherdig for kvinner og barns helse siden 1981 - for at fødetilbudet og helsetjenester skal være tilgjengelige på Sør-Helgeland. Gratulerer så mye!25.05.2021 12:45:46
— Vi står i det når pasientene ikke klarer dethttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/spesialsykepleier/-vi-star-i-det-nar-pasientene-ikke-klarer-det— Vi står i det når pasientene ikke klarer detHeidi Jonassen og Hanne Olsen tok utdanning sammen og jobber ved samme intensivavdeling på Helgelandssykehuset.  21.05.2021 08:49:49
Offisiell åpning av ny operasjonsavdeling og sterilsentralhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/offisiell-apning-av-ny-operasjonsavdeling-og-sterilsentralOffisiell åpning av ny operasjonsavdeling og sterilsentralI dag åpnet Helgelandssykehuset ny operasjonsavdeling og sterilsentral. 12.05.2021 12:51:25
Operasjonssykepleiernehttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/spesialsykepleier/spesialsykepleierneOperasjonssykepleierneHanne Lone Kjønnås og Hanne Sommerli Lind er operasjonssykepleiere ved Helgelandssykehuset. – Vi vet ikke hva vi skulle vært om vi ikke var sykepleiere. Det er på en måte en livsstil. 12.05.2021 10:35:32
Innspillsrunde med frist 28. maihttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/innspillsrunde-med-frist-28-maiInnspillsrunde med frist 28. maiTomteutredningen fra Sweco er nå sendt ut på innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter. Frist for å sende innspill er 28. mai.11.05.2021 10:43:28
Hanne M. Frøyshov er ansatt som medisinsk direktør i Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/hanne-m-froyshov-er-ansatt-som-medisinsk-direktor-i-helgelandssykehusetHanne M. Frøyshov er ansatt som medisinsk direktør i HelgelandssykehusetFrøyshov var en av fem søkere til stillingen etter fred Mürer, som planlegger å gå av med pensjon. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder ved UNN Harstad medisinsk avdeling og hun er overlege i indremedisin og geriatri. Hanne Frøyshov...10.05.2021 13:28:07
Fremover med distriktsmedisinsk senterhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/fremover-med-distriktsmedisinsk-senterFremover med distriktsmedisinsk senterHelgelandssykehuset ønsker ikke å gå et skritt tilbake, men et skritt framover, til det beste for pasienten. Vårt mål er å bli Norges beste lokalsykehus og DMS-et på Sør-Helgeland er en viktig del av dette. Målet fra sentrale myndigheter er...26.04.2021 11:21:11
Solide søkertall på ny desentralisert sykepleieutdanning på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/solide-sokertall-pa-ny-desentralisert-sykepleieutdanning-pa-helgelandSolide søkertall på ny desentralisert sykepleieutdanning på HelgelandVID vitenskapelig høgskole gikk i dag ut informasjon om at det er nærmere 600 søkere på ny desentralisert sykepleieutdanning på Helgeland. Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, er glad for at tilbudet har...23.04.2021 07:48:57
Aldri før har Helgelandssykehuset publisert så mange vitenskapelige artiklerhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/aldri-for-har-helgelandssykehuset-publisert-sa-mange-vitenskapelige-artiklerAldri før har Helgelandssykehuset publisert så mange vitenskapelige artiklerHelgelandssykehuset har satt ny rekord i antall godkjente artikler registrert i Cristin for året 2020. Vi fikk godkjent 25 artikler. Det er en tre-dobling av antall artikler som ble registrert der i fjor. 21.04.2021 12:39:59
Helgelandssykehuset låner ut sykepleiere til Ahushttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/sykepleier-til-utlanHelgelandssykehuset låner ut sykepleiere til AhusSykepleier Ronja Therese Fredriksen er på utlån til hjerteovervåkningen til Ahus. Her tilegner hun seg spesialisert kunnskap om hjerte- og karsykdommer, som hun vil få god nytte av i jobben sin som sykepleier ved akuttmottaket på Helgelands...21.04.2021 09:09:56
Urologisk øyeblikkelig hjelphttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/urologisk-oyeblikkelig-hjelpUrologisk øyeblikkelig hjelpVi vil minne om at kirurgisk avd. Mosjøen har øyeblikkelig hjelp-funksjon 24/7 for urologi hele året. Det er alltid både LIS 2 og overlege i vakt.  16.04.2021 10:52:31
Anbefaler fem tomter i Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/anbefaler-fem-tomter-i-sandnessjoenAnbefaler fem tomter i SandnessjøenPlanfaglig rådgiver, Sweco AS, ferdigstiller nå en tomtesilingsrapport som etter plan skal sendes ut på innspillsrunde i slutten av april. Utfra sin faglige vurdering peker Sweco på fem tomter i Sandnessjøen som de best egnede.16.04.2021 08:43:49
Audiograf på plass i Mosjøenhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/audiograf-pa-plass-i-mosjoenAudiograf på plass i MosjøenSiren Børseth er ansatt som ny audiograf i Mosjøen i 100 % stilling. Ved Helgelandssykehuset har vi audiograftilbud på alle tre enheter. 23.03.2021 15:35:24
- For pasientene betyr dette økt pasientsikkerhethttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/-for-pasientene-betyr-dette-okt-pasientsikkerhet- For pasientene betyr dette økt pasientsikkerhetHelgelandssykehuset har nå som første helseforetak i Helse Nord tatt i bruk det nye, oppgraderte pasientjournal-systemet DIPS Arena. - Dette betyr økt pasientsikkerhet. Det er derfor også en stor dag for pasientene, sier medisinsk direktør...22.03.2021 13:48:25
Intensivsykepleiere fra Helgelandsykehuset til Ahushttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/intensivsykepleiere-fra-helgelandsykehuset-til-ahusIntensivsykepleiere fra Helgelandsykehuset til AhusHelgelandssykehuset hjelper Akerhus Universitetssykehus (Ahus) i den vanskelige situasjonen de står i. Vi har lånt ut først en intensivsykepleier fra Helgelandssykehuset Mosjøen, denne var ferdig med sin innsats i forrige uke. Nå er intensi...19.03.2021 10:59:49
Nytt inngangsparti ved Helgelandssykehuset Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/nytt-inngangsparti-ved-helgelandssykehuset-mo-i-ranaNytt inngangsparti ved Helgelandssykehuset Mo i Rana- Dette blir en ny hverdag for både pasienter og ansatte, forteller avdelingsleder for Kontortjenesten, Anne Kitt Olsen.  19.03.2021 10:56:30
- Hvordan kan vi tilpasse helsetjenesten til den eldre pasienten?https://helgelandssykehuset.no/nyheter/-hvordan-kan-vi-tilpasse-helsetjenesten-til-den-eldre-pasienten- Hvordan kan vi tilpasse helsetjenesten til den eldre pasienten?Samarbeidsprosjektet mellom psykisk helse og medisinsk område viser at det er rom for forbedring og nytenking når det gjelder å tilby helsetjenester til eldre med sammensatte vansker og behov. Psykologspesialist Synnøve Steiro Simonsen og k...18.03.2021 08:57:13
Innovasjonssamarbeid mellom Helgelandssykehuset og Kunnskapsparken Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/innovasjonssamarbeid-mellom-helgelandssykehuset-og-kunnskapsparken-helgelandInnovasjonssamarbeid mellom Helgelandssykehuset og Kunnskapsparken HelgelandHelgelandssykehuset og Kunnskapsparken Helgeland har inngått samarbeidsavtale, som skal bidra til flere og bedre innovasjonsprosesser ved Helgelandssykehuset.  15.03.2021 12:18:18
Fastlegedialoghttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/fastlegedialogFastlegedialogDialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikris...15.03.2021 11:40:13
Litt ekstra ventetid i forbindelse med innføring av ny pasientjournalhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/litt-ekstra-ventetid-i-forbindelse-med-innforing-av-ny-pasientjournalLitt ekstra ventetid i forbindelse med innføring av ny pasientjournalHelgelandssykehuset tar nå i bruk DIPS Arena, en ny og moderne pasientjournal. Dette kan medføre noe mer ventetid for pasientene.  12.03.2021 13:45:24
Helgelandssykehuset – fremtidige tjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-fremtidige-tjenesterHelgelandssykehuset – fremtidige tjenesterDet er nå lagt til rette for at Helgelandssykehuset kan skape nye helsetjenester til der hvor folket bor og jobber. Både forskning og innovasjon har i det siste blitt styrket på Helgelandssykehuset. I fjor høst fikk vi rundt 30 millioner kr...12.03.2021 11:00:50
Polikliniske konsultasjoner i Brønnøysund som vanlig fra mandaghttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/polikliniske-konsultasjoner-i-bronnoysund-som-vanlig-fra-mandagPolikliniske konsultasjoner i Brønnøysund som vanlig fra mandagPå grunn av smitteutbrudd i Brønnøysund ble aktiviteten redusert, men gjeninnføres som vanlig fra mandag 22. mars. 11.03.2021 23:00:00
Sommerens fødetilbudhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/sommerens-fodetilbudSommerens fødetilbudI disse dager sender vi ut informasjon om sommerens fødetilbud på Helgeland, til alle gravide med forventet termin i sommermånedene.11.03.2021 13:52:11
Skal finne den beste tomtahttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/skal-finne-den-beste-tomtaSkal finne den beste tomtaHelgelandssykehuset har startet arbeidet med å finne den best egna tomta for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn. De planfaglige rådgiverne har vært på befaring på de 20 tomtene som gjenstår i Leirfjord og Alstahaug. 08.03.2021 12:57:45
Ny sykepleierutdanning på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/ny-sykepleierutdanning-pa-helgelandNy sykepleierutdanning på HelgelandHelgelandssykehuset trenger flere sykepleiere. Derfor har vi, i samarbeid med kommunene på Helgeland og VID vitenskapelige høgskole, utviklet en ny deltids-/samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, med opptak våren 2021.  03.03.2021 07:48:33
Scorer høythttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/scorer-hoytScorer høytHelgelandssykehuset HF scorer høyt i den nasjonale brukerundersøkelsen for Pasientreiser i 2020. – Vår hovedoppgave er å få pasienten fram til behandling og hjem igjen. Det kan enkelte ganger være litt av et puslespill, da enkelte har særsk...25.02.2021 10:55:35
Enklere og bedre for pasientene på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/enklere-og-bedre-for-pasientene-pa-helgelandEnklere og bedre for pasientene på HelgelandFra 1. mars blir tre inntakskontor til ett. – Det viktigste målet er å sørge for at pasientene på Helgeland får lik behandling uavhengig av bosted, sier avdelingsleder Eivind Augustsen. 18.02.2021 08:30:05
Her er tomtene!https://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/her-er-tomteneHer er tomtene!Bli med på en virtuell flytur i Google Earth og se hvor de ulike tomteforslagene for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn plasserer seg på kartet.10.02.2021 13:20:36
Ny og moderne pasientjournal - Helgelandssykehuset først ute i Helse Nordhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/ny-og-moderne-pasientjournal-helgelandssykehuset-forst-ute-i-helse-nordNy og moderne pasientjournal - Helgelandssykehuset først ute i Helse NordDen 14. mars innfører Helgelandsykehuset pasientjournalen - DIPS Arena - som første helseforetak i Helse Nord. Opplæringen av helsepersonell startet 1. februar.  – DIPS Arena er et stort skritt for Helgelandssykehuset og Helse Nord, i digit...10.02.2021 12:35:24
Nominer kandidater til Helgelandssykehusets to priser: Forskningsprisen 2020 og Innovasjonsprisen 2020https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/nominer-kandidater-til-helgelandssykehusets-to-priser-forskningsprisen-2020-og-innovasjonsprisen-2020Nominer kandidater til Helgelandssykehusets to priser: Forskningsprisen 2020 og Innovasjonsprisen 2020I desember 2020 delte Helgelandssykehuset ut sin første forskningspris, Forskningsprisen 2019, til overlege og gynekolog Margit Steinholt. Vi skal også dele ut en tilsvarende forskningspris for året 2020 i år. For første gang skal Helgeland...09.02.2021 16:58:48
Forskning i koronaens tid - Søk på resterende forskningsmidler for 2021https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/forskning/forskning-i-koronaens-tid-forskningsmidler-for-2021Forskning i koronaens tid - Søk på resterende forskningsmidler for 2021Vi har i november 2020 kun tildelt rundt 30 % av forskningsmidlene for 2021. Du kan derfor fremdeles søke på restmidler. Vi ser fram til en søknad fra deg!08.02.2021 23:00:00
Nullalternativet og Nye Helgelandssykehusethttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/nullalternativet-og-nye-helgelandssykehusetNullalternativet og Nye HelgelandssykehusetEt av begrepene som brukes i prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland er nullalternativet. Her forklarer vi hva nullalternativet er, og hvordan det brukes i arbeidet.05.02.2021 13:42:40

  

Fant du det du lette etter?