Nyheter

Nyheter og aktuelt fra Helgelandssykehuset.

Søk i nyheter

Dialogmeldinger mellom helseforetak i Helse Nord og primærhelsetjenestene i kommunenehttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/dialogmeldinger-mellom-helseforetak-i-helse-nord-og-primerhelsetjenestene-i-kommuneneDialogmeldinger mellom helseforetak i Helse Nord og primærhelsetjenestene i kommuneneHelse Nord innførte dialogmeldinger mellom fastlege og spesialist for Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN i 2020, Nordlandssykehuset i 2021. 28.11.2022 14:42:17
Klar og tydelig helseminister på besøkhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/klar-og-tydelig-helseminister-pa-besokKlar og tydelig helseminister på besøk- Det var en fryd å være en del av et så arbeidsvillig, profesjonelt og samkjørt lag, sier Hanne Frøyshov, konstituert administrerende direktør, etter ministerbesøket. 17.11.2022 14:30:13
Maria fikk lønn mens hun studertehttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/spesialsykepleier/maria-fikk-lonn-mens-hun-studerteMaria fikk lønn mens hun studerte- Det som for meg var ekstra trygt og godt, var å vite at jeg hadde en jobb å komme til da jeg var ferdig, sier jordmor Maria Elvetun (38). 17.11.2022 08:11:24
Hegelandssykehuset femte best i ny undersøkelsehttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/hegelandssykehuset-femte-best-i-ny-undersokelseHegelandssykehuset femte best i ny undersøkelseHelgelandssykehuset kommer ut som femte best blant 44 norske helseforetak når det gjelder pasienters tilstand etter hofteoperasjon sammenlignet med tidligere tilstand. Det kommer fram i Nasjonalt hoftebruddregister. 14.11.2022 08:13:55
Nytt læringsnettverk i Gode pasientforløp er nylig gjennomførthttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/nytt-leringsnettverk-i-gode-pasientforlop-er-nylig-gjennomfortNytt læringsnettverk i Gode pasientforløp er nylig gjennomførtFokus for samlingen var lederforankring og samarbeid mellom sykehus og kommunene på Helgeland. 11.11.2022 12:05:59
Inspirerte kirurgisk fagmiljø nasjonalthttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/inspirerte-kirurgisk-fagmiljo-nasjonaltInspirerte kirurgisk fagmiljø nasjonalt- Det er veldig artig å vise at man kan være faglig relevant og langt fremme selv om man kommer fra et lite lokalsykehus, sier overlege Ramona Nofal.  11.11.2022 09:24:05
ADHD-kurs for foreldre og andre nærpersonerhttps://helgelandssykehuset.no/adhd-kurs-for-foreldre-og-andre-nerpersonerADHD-kurs for foreldre og andre nærpersonerI februar arrangereres det et tredagers ADHD-kurs hos BUP i Sandnessjøen. 03.11.2022 09:50:29
Pasienter som står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdommerhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/pasienter-som-star-i-fare-for-a-utvikle-hjerte-og-karsykdommerPasienter som står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdommerVed Helgelandssykehuset Sandnessjøen finnes det tilbud for pasienter med hjerte- og karsykdom, eller de som står i fare for å utvikle hjerte- og karsykdom.  03.11.2022 09:38:00
Helse i Arbeid - et poliklinisk tilbudhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegerad/helse-i-arbeid-et-poliklinisk-tilbudHelse i Arbeid - et poliklinisk tilbudHelseIArbeid er et poliklinisk tilbud ved FMR i Sandnessjøen som retter seg mot de to pasientgruppene med størst sykefravær, muskel- og skjelettplager, og/eller alminnelige psykiske plager.  03.11.2022 09:00:54
Disse kan få vaksine mot apekopperhttps://helgelandssykehuset.no/disse-kan-fa-vaksine-mot-apekopperDisse kan få vaksine mot apekopperI Helse Nord vil forebyggende vaksinasjon mot apekopper skje ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 25.10.2022 12:53:44
Kopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgenhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegenytt/kopisvar-av-laboratorieundersokelser-til-rontgenKopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgenLegekontorene trenger ikke å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser. Labsvar på analysene HB, TRC, PT-INR, APTT, KREAT og CRP bl...25.10.2022 10:25:59
Planlegger du å forske neste år? Søk forskningsmidler fra Helgelandssykehuset for 2023!https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/planlegger-du-a-forske-neste-ar-sok-forskningsmidler-for-2023Planlegger du å forske neste år? Søk forskningsmidler fra Helgelandssykehuset for 2023!Planlegger du å forske, eller har du publikasjoner du vil ha belønning for? Søk allerede NÅ etter forskningsmidler. Du kan konkurrere om kr 200.000! Fristen er fredag 11. november 2022.17.10.2022 08:00:08
Vaksinering av ansatte i gang - for din sikkerhethttps://helgelandssykehuset.no/vaksinering-av-ansatte-i-gang-for-din-sikkerhetVaksinering av ansatte i gang - for din sikkerhetTil grunn for influensavaksineringen, ligger Folkehelseinstituttets årlige anbefaling om å vaksinere helsepersonell. 14.10.2022 07:14:11
Den første CT-scanneren er på plass i Brønnøysundhttps://helgelandssykehuset.no/den-forste-ct-scanneren-er-pa-plass-i-bronnoysundDen første CT-scanneren er på plass i BrønnøysundDet distriktmedisinske senteret i Brønnøysund har denne uka fått på plass sin første CT-skanner. 13.10.2022 12:58:57
Første doktorgrad på åtte århttps://helgelandssykehuset.no/forste-doktorgrad-pa-atte-arFørste doktorgrad på åtte årDet var en tydelig begeistret Nina Mørkved som 10. oktober ble feiret og hedret ved senter for psykisk helse og rus på Skjervengan i Mosjøen.  11.10.2022 12:33:27
Nina Mørkved - les mer om reaksjonene og den store dagenhttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/nina-morkved-les-mer-om-reaksjonene-og-den-store-dagenNina Mørkved - les mer om reaksjonene og den store dagenSom lederen for bedømmelseskomiteen sa under sin tale:  «Din prøveforelesning, Nina, var kjempegod; kjempe, kjempe, kjempegod!». Nina Mørkved disputerte for ph.d-graden i helsevitenskap torsdag 15.09.30.09.2022 12:17:21
Samskaping på Helgeland ble løftet frem på Nasjonal helsekonferansehttps://helgelandssykehuset.no/samskaping-pa-helgeland-ble-loftet-frem-pa-nasjonal-helsekonferanseSamskaping på Helgeland ble løftet frem på Nasjonal helsekonferanseHelgelandssykehuset og kommunene på Helgeland har et godt samarbeid om desentralisert utdanning. Med seg på laget har man gode partnere i universitets- og høgskolesektoren. To av våre samhandlings- og innovasjonsprosjekter innen desentralis...30.09.2022 09:34:25
Fikk gave som varmerhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/fikk-gave-som-varmerFikk gave som varmerUtallige timer har gått med på å lage bildet som denne uken ble gitt Kreft- og infusjonspoliklinikken i Mo i Rana. 21.09.2022 09:01:00
Åpning av nyutviklet masterstudie i digitale helsetjenesterhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/apning-av-nyutviklet-masterstudie-i-digitale-helsetjenesterÅpning av nyutviklet masterstudie i digitale helsetjenesterNylig var det offisiell åpning av UiTs erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester på Campus i Mo i Rana. 12.09.2022 11:23:22
Hva nå?https://helgelandssykehuset.no/hva-naHva nå?23. august vedtok styret i Helgelandssykehuset å gå videre med alternativ 3, utvikling på dagens sykehustomt i Sandnessjøen. Dagen etter varslet Helse Nord RHF at alle større investeringer i regionen utsettes på grunn av den økonomiske situ...26.08.2022 09:56:44
Styret vedtok nybygg og ombygging på dagens tomt i Sandnessjøenhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/styret-vedtok-nybygg-og-ombygging-pa-dagens-tomt-i-sandnessjoenStyret vedtok nybygg og ombygging på dagens tomt i SandnessjøenI styremøte 23. august vedtok styret i Helgelandssykehuset at prosjektet skal gå videre med alternativ 3, det vil si nybygg og ombygging på dagens sykehustomt i Sandnessjøen, tilbygg og oppgradering/ombygging i dagens somatiske sykehus i Mo...26.08.2022 06:10:39
Ministeren understreket viktigheten av desentralisert sykepleierutdanning på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/ministeren-understreket-viktigheten-av-desentralisert-sykepleierutdanning-pa-helgelandMinisteren understreket viktigheten av desentralisert sykepleierutdanning på HelgelandTirdag 23.august var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på besøk hos VID vitenskapelige høgskoles samlingsbaserte deltidsutdanning i sykepleie. Det fleksible utdanningstilbudet, som ligger i Sandnessjøen, hadde oppstart...25.08.2022 11:54:18
Fagdag 1. september Digitale helsetjenester på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/fagdag-1-september-digitale-helsetjenester-pa-helgelandFagdag 1. september Digitale helsetjenester på HelgelandUiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet tett om å utvikle erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester som tilbys fra høsten 2022 på Helgeland. I forbindelse med samli...20.07.2022 09:22:50
Styrket satsing på videreutdanning og kompetanseutviklinghttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/styrket-satsing-pa-videreutdanning-og-kompetanseutviklingStyrket satsing på videreutdanning og kompetanseutviklingHelgelandssykehuset har vedtatt en 2-årig helhetlig kompetanseplan som omfatter en stor økning i utdanningsstillinger innen de ulike spesialsykepleiefagene og jordmorfaget, rekordmange ansatte tar høyere yrkesfaglig utdanning i fagskole, og...15.07.2022 09:11:13
Godt samarbeid på Helgeland gir millioner til desentralisert sykepleierutdanninghttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/godt-samarbeid-pa-helgeland-gir-millioner-til-desentralisert-sykepleierutdanningGodt samarbeid på Helgeland gir millioner til desentralisert sykepleierutdanningKommunene og Helgelandssykehuset jobber målrettet sammen for å få nok sykepleiere i helsetjenesten på Helgeland. Dette har vært grunnlaget for det gode samarbeidet som er etablert med VID vitenskapelige høgskole (VID) om desentralisert syke...11.07.2022 09:46:46
Nytilsatt fagutviklerhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/nytilsatt-fagutviklerNytilsatt fagutviklerMarthe Elise Bjørnvik har fått stillingen som fagutvikler på medisinsk sengepost i Sandnessjøen. Hun og avdelingen ser fram til å kunne vektlegge utvikling og kompetanse i større grad enn tidligere. 01.07.2022 10:20:11
Helgelandssykehuset søker administrerende direktørhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-soker-administrerende-direktorHelgelandssykehuset søker administrerende direktørHelgelandssykehuset søker en strategisk, drivende og engasjert administrerende direktør med hjerte for Helgeland. Har du lyst til å være med og skape Norges beste lokalsykehus? 30.06.2022 09:25:28
Samhandlingskonferansen 2022https://helgelandssykehuset.no/nyheter/samhandlingskonferansen-2022Samhandlingskonferansen 2022Omlag 140 samhandlingsvennlige helgelendinger var samlet til en to dagers konferanse med tittelen; Sammen skaper vi fremtidens helsetjenester. Hele Helgeland og ulike yrkesgrupper var representert. 14.06.2022 08:24:54
Sommerens fødetilbud 2022https://helgelandssykehuset.no/nyheter/sommerens-fodetilbudSommerens fødetilbud 2022Sommeren 2022 vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund. 11.06.2022 22:00:00
Hva er viktig for deg?https://helgelandssykehuset.no/nyheter/hva-er-viktig-for-degHva er viktig for deg?9. juni markerer Helgelandssykehuset "Hva er viktig for deg?"-dagen. Dagen minner oss på hvor viktig det er å stille dette spørsmålet til deg som pasient. Det er viktig for deg, og det er viktig for oss. Forskning viser at å aktiv deltakels...09.06.2022 06:27:16
Landet drømmejobben på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/landet-drommejobben-pa-helgelandLandet drømmejobben på HelgelandHelgelandssykehusets nye fagsjef, Arpad Totth, gleder seg til å gå inn i sin nye stilling 1. august. – Dette har jeg drømt om i mange år. 07.06.2022 07:52:50
Planlegg nå for søknader i september 2022!https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/planlegg-na-for-soknader-i-september-2022Planlegg nå for søknader i september 2022!Du kan i september søke etter eksterne prosjektmidler. Det er viktig at du allerede nå begynner å planlegge.27.05.2022 13:15:17
Ny og forbedret metode for prostataundersøkelserhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/ny-og-forbedret-metode-for-prostataundersokelserNy og forbedret metode for prostataundersøkelserDen nye metoden for å avdekke kreft i prostata tilbys nå to steder i Norge; ved Aker universitetssykehus i Oslo og ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Metoden krever ikke bare moderne utstyr, men også et tverrfaglig samarbeid mellom medisinsk-...23.05.2022 09:17:58
Helsepersonell – kom på årets Samhandlingskonferanse!https://helgelandssykehuset.no/nyheter/helsepersonell-kom-pa-arets-samhandlingskonferanseHelsepersonell – kom på årets Samhandlingskonferanse!Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland. Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos b...11.05.2022 09:22:26
Nytt behandlingstilbud for pasienter på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/nytt-behandlingstilbud-for-pasienter-pa-helgelandNytt behandlingstilbud for pasienter på HelgelandHelgelandssykehuset kan nå tilby ECT-behandling av personer som lider av alvorlig depresjon.  10.05.2022 08:07:33
Starter prosjektet Sykepleierdrevet frakturklinikkhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/starter-prosjektet-sykepleierdrevet-frakturklinikkStarter prosjektet Sykepleierdrevet frakturklinikkSykepleierdrevet frakturklinikk er en oppgaveglidning der sykepleiere skal gjøre det som LIS1-legene gjør i dag i akuttmottaket. Diagnostisere brudd, se på røntgenbilder, sette lokalanestesi, reponere brudd, behandle brudd med gips, konfere...05.05.2022 12:38:45
Samhandlingskonferansen 2022 – i Mosjøen 8. og 9. junihttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/samhandlingskonferansen-2022-i-mosjoen-8-og-9-juniSamhandlingskonferansen 2022 – i Mosjøen 8. og 9. juniHelgelandssykehuset, kommunene på Helgeland og OSO (overordnet samarbeidsorgan) ønsker velkommen til samhandlingskonferansen 2022. Samhandlingskonferansen arrangeres på Fru Haugans hotell i Mosjøen den 8. og 9. juni, og vi ber dere holde av...04.05.2022 08:00:32
Nye telefonnumre til Helgelandssykehuset Mo i Ranahttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/nye-telefonnumre-til-helgelandssykehuset-mo-i-ranaNye telefonnumre til Helgelandssykehuset Mo i RanaHelgelandssykehuset får nye telefonnumre, og førstkommende mandag 2. mai blir det nye telefonnumre til alle avdelinger på Mo. 29.04.2022 07:47:52
Offisiell åpning av Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/offisiell-apning-av-distriktsmedisinsk-senter-sor-helgelandOffisiell åpning av Distriktsmedisinsk senter Sør-HelgelandI dag åpnet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS Sør-Helgeland) i Brønnøysund. Et spesialisthelsetilbud der pasientene bor, som gir kvalitet og trygghet til befolkningen på Sør-Helgeland.  22.04.2022 12:28:14
Stort behov for å utdanne og rekruttere sykepleiere på Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/stort-behov-for-a-utdanne-og-rekruttere-sykepleiere-pa-helgelandStort behov for å utdanne og rekruttere sykepleiere på HelgelandHelgelandssykehuset og kommunene i samarbeid med regionrådene retter søkelyset på behovet for sykepleiere i kommuner og sykehus. På Helgeland kan man i dag velge mellom tre forskjellige tilbud om sykepleierutdanning ved Nord Universitet og...08.04.2022 09:47:55
Hulda Gunnlaugsdottir forlater Helgelandssykehuset til sommerenhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/hulda-gunnlaugsdottir-forlater-helgelandssykehuset-til-sommerenHulda Gunnlaugsdottir forlater Helgelandssykehuset til sommerenHulda Gunnlaugsdottir har takket ja til stillingen som rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole og tiltrer 1. juli. Hun har sagt opp sin stilling som administrerende direktør ved Helgelandssykehuset. 05.04.2022 07:45:01
Sammen for å rekruttere sykepleiere til Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/sammen-for-a-rekruttere-sykepleiere-til-helgelandSammen for å rekruttere sykepleiere til HelgelandDenne uka fikk Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland møte sykepleierstudentene ved Nord universitet. Dagen ble brukt for å informere om behovet og arbeidsmuligheter. Her var det et felles mål som var i fokus, å kunne gi pasientene o...01.04.2022 13:38:07
En spennende oppgave i en spennende regionhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/en-spennende-oppgave-i-en-spennende-regionEn spennende oppgave i en spennende regionProsjektet Nye Helgelandssykehuset skal sikre gode, fremtidsrettede spesialisthelsetjenester for hele befolkningen sør-fylket. – For oss er det viktig å ha en tett dialog med Nordland fylkeskommune i utviklingen av den nye sykehusstrukturen...01.04.2022 06:33:22
Forskning publisert i Science Signalinghttps://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/omfattende-studie-publisert-i-science-signalingForskning publisert i Science SignalingI fire år har Jon Våbenø og hans medforskere jobbet med en omfattende studie av kjemokin-systemet. Studiet er av en slik kvalitet og interesse at det er nå blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Signaling, som utgår fra S...28.03.2022 13:28:02
Helgelandssykehuset utlyser Innovasjonsmidler for 2022https://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-utlyser-innovasjonsmidler-for-2022Helgelandssykehuset utlyser Innovasjonsmidler for 2022En innovasjon for oss i Helgelandssykehuset kan være noe nytt, f.eks. nye prosesser, tjenester eller helseprodukter vi ikke har tatt i bruk før, men som vil være nyttig for helsepersonell og pasienter/brukere. Nå kan du søke om innovasjonsm...28.03.2022 08:31:38
Utlysning av resterende forskningsmidler for 2022https://helgelandssykehuset.no/nyheter/utlysning-av-resterende-forskningsmidler-for-2022Utlysning av resterende forskningsmidler for 2022I november 2021 tildelte vi bare en del av forskningsmidlene for 2022 til både større og mindre forskningsprosjekter innen somatikk og psykisk helse. Det gjenstår en god del av foretakets forskningsmidler for i år, så vi ser fram til en søk...28.03.2022 07:17:45
- Stortrives på jobbhttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/-stortrives-pa-jobb- Stortrives på jobbLinn Cicilie Waade og Trine Marita Aspvik er utdannet helsefagarbeidere og har nå fått faste stillinger ved operasjonsavdelingene i Sandnessjøen og på Mo. Stillingen i Mosjøen skal snart lyses ut.  27.03.2022 12:24:16
Helgelandssykehuset er over i normal drifthttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-er-over-i-normal-driftHelgelandssykehuset er over i normal driftHelgelandssykehuset går ut av grønn beredskap og over til normal drift. Pandemien har sannsynligvis nådd toppen og viser en synkende trend, også på Helgeland. Vi beholder fortsatt noen forsterkede smitteverntiltak for å beskytte pasientene. 24.03.2022 12:36:32
Helgelandssykehuset gjenopptar normal drift på fødestuahttps://helgelandssykehuset.no/nyheter/helgelandssykehuset-gjenopptar-normal-drift-pa-fodestuaHelgelandssykehuset gjenopptar normal drift på fødestuaEtter at fødestua i Brønnøysund har hatt noen måneder med redusert tilbud, åpnes det opp for normal drift. Fra 1. april blir det åpent for fødsler mandag til fredag. Fra 20. april blir det åpent også i helgene.21.03.2022 15:33:40
I dag åpner røntgenavdelingen på Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgelandhttps://helgelandssykehuset.no/om-oss/nye-helgelandssykehuset/i-dag-apner-rontgenavdelingen-pa-distriktsmedisinsk-senter-sor-helgelandI dag åpner røntgenavdelingen på Distriktsmedisinsk senter Sør-HelgelandDen aller første røntgenundersøkelse ved DMS Sør-Helgeland utføres i dag. - Dette er en ny merkedag for Helgelandssykehuset, vårt DMS og befolkningen på Sør-Helgeland, sier DMS-Leder Sturla Ditlefsen. 15.03.2022 14:12:16

  

Fant du det du lette etter?