Stiftelsesmøte i Helsefellesskap Helgeland

Stiftelsesmøtet er 4. mai kl. 09.45.
Du kan se møtet direkte her, eller senere i opptak.