Årlig melding

Helgelandssykehuset sender årlig melding til Helse Nord. Helseforetaket rapporterer om måloppnåelse og hva som har blitt gjort for å innfri kravene som ligger i oppdragsdokumentet.

Årlig melding 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Årlig melding/Årlig melding 2016.pdfÅrlig melding 2016.pdf
Årlig melding 2015 .pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Årlig melding/Årlig melding 2015 .pdfÅrlig melding 2015 .pdf
Årlig melding 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Årlig melding/Årlig melding 2014.pdfÅrlig melding 2014.pdf
Årlig melding 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Årlig melding/Årlig melding 2013.pdfÅrlig melding 2013.pdf
Årlig melding 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Årlig melding/Årlig melding 2012.pdfÅrlig melding 2012.pdf
Årlig melding 2011 .pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Årlig melding/Årlig melding 2011 .pdfÅrlig melding 2011 .pdf