Foretakstillitsvalgte

UNIO

 • NSF - Norsk Sykepleierforbund - ​Morten Jensen 
 • Utdanningsforbundet - Oddgeir Joramo
 • Norsk ergoterapeutforbund - Tove Lill Falstad
 • NFF - Norske Fysioterapeuters forbund - Marthe Neshagen
 • Forskerforbundet - Silje Thunes Sørensen
 • NRF- Norsk Radiografforbund - Kristin Johansen Wirum

LO

 • Fagforbundet - Henrik Levi Henriksen
 • FO - Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere - Helen Johansen
 • El & IT - Jens Petter Jensen

YS

 • Delta - Anja Sjåvik
 • Parat - Gro Elin Tjønna Olsen

SAN

 • DNJ - Den norske jordmorforening - Trine Solbu Helland
 • NITO - Norges Ingeniørorganisasjon - Gunnhild Kvam

Akademikerne

 • DNLF – Den norske legeforening - Margit Steinholt
 • NPF - Norsk Psykologforening  - Nina Mørkved
 • Samfunnsviterne - Joachim Hjartøy


 

Fant du det du lette etter?