Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering

En partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet ARP-rapporten for Helgelandssykehuset HF.​Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)
Jf. § 24 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering


Fant du det du lette etter?