Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering

En partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet ARP-rapporten for Helgelandssykehuset HF.  Som vedlegg er det utarbeidet en tilsvarende handlingsplan for forskning og innovasjon. Er vedtatt av sykehusledelsen.

Fant du det du lette etter?