HELSENORGE

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene er oppnevnt av administrerende direktør.  Arbeidsgruppene er rådgivende og skal sikre riktig dokumentasjon knyttet til nåsituasjonen og framtidig utvikling av helseforetaket.

Arbeidsgruppe 1: Framskriving av pasientaktivitet

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 1

Arbeidsgruppe 2: Bygg


Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 2

 

Arbeidsgruppe 3: Transport

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 3

Arbeidsgruppe 4: Stabilisering og rekruttering

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 4

 

 

Arbeidsgruppe 5: Psykiatri og rus

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 5

 

Arbeidsgruppe 6: Prehospitale tjenester

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 6

Arbeidsgruppe 7: Primærhelsetjenesten, samhandling

 

Mandat (pdf)

Møteplan

Medlemmer i arbeidsgruppe 7

Fant du det du lette etter?