HELSENORGE

Dialogmøter mellom Helgelandssykehuset og kommunene

Det første dialogmøtet ble holdt i slutten av mai 2018, det andre møtet i oktober.  Tema på dialogmøtene er framtidas sykehusstruktur og dagens samhandling mellom foretaket og kommunene.

Fant du det du lette etter?