HELSENORGE

Høring - kriterier for lokalisering og tomt

Høringsnotat av 19.05.2016Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomtSammenstilling av høringsinnspill

Styret i Helgelandssykehuset gjorde vedtak om kriterier for valg av lokalisering og tomt i styremøte 31.08.2016. Se presseprotokoll, sak 61

Styret i Helse Nord RHF behandlet samme sak 22. september 2016. Se presseprotokoll sak 104

Fant du det du lette etter?