HELSENORGE

Følgenotat og underlagsmateriale

Deloitte har hatt oppdraget med å utarbeide økonomiske bæreevneanalyser for Helgelandssykehuset. Konsulentbyrået har utarbeidet et følgenotat som beskriver mandat, organisering, prosess og underlagsmateriale brukt i arbeidet med bæreevneanalyser for Helgelandssykehuset. Alle dokumentene som har inngått i arbeidet er listet her.

Fant du det du lette etter?