HELSENORGE

Styrevedtak og styreseminar

Helgelandssykehuset streamer alle styremøtene og publiserer opptakene på nett i ettertid. Det samme gjør vi med styreseminarer som tar for seg tema knyttet til Helgelandssykehuset 2025. På denne siden finner du også alle styresaker og -vedtak som omhandler 2025-prosessen.

Fant du det du lette etter?