Henvendelser, spørsmål og svar

Her publiserer vi henvendelser, spørsmål og svar knyttet til prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset.

​Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset skal være åpent og transparent. Vi oppfordrer alle som har spørsmål til prosjektet om å sende dem inn per e-post til: kommunikasjon@helgelandssykehuset.no

Vi publiserer alle henvendelser, spørsmål (inkludert navn på avsender) og svar her.

Henstilling fra Åsmund Aufles

26.04.20

Brev til Helgelandssykehuset

Brev fra Harald Nyberg

12.05.20
Finansiering og lokalisering av Nye Helgelandssykehuset

30.05.20
Avvik i kjennsgjerninger om sykehus for Helgeland

Uttalelse fra Alstahaug eldreråd

25.05.20

Angående lokalisering av nytt sykehus

Forespørsel om tidligere høringsuttalelse

25.05.20

Da Helgelandssykehuset 2025 starta var det en høringsrunde til prosjektets mål og innhold. Av de som uttalte seg var Nordlandssykehuset HF. Eg ber om å få oversendt denne høringsuttalelsen

Hilsen Trond Ørjan Møllersen

Svar fra Helgelandssykehuset:
Jeg viser til din innsynsforespørsel. Vedlagt følger høringssvaret fra Nordlandssykehuset fra februar 2015. Høringen var knyttet til utviklingsplanarbeidet.

Jeg gjør oppmerksom på at alle henvendelser, spørsmål og svar knyttet til Nye Helgelandssykehuset publiseres på våre nettsider, det gjelder også denne henvendelsen.

Mvh Merethe Myrvang

Fant du det du lette etter?