HELSENORGE

Nytt symbol for Nye Helgelandssykehuset

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset har fått ny visuell identitet. - Symbolet vi har valgt for prosjektet uttrykker samhold, samarbeid og styrke gjennom gjensidig avhengighet, opplyser prosjektdirektør Torbjørn Aas.

Symbolet for Nye Helgelandssykehuset er utformet i samarbeid med MyeiMedia. Gjennom en tydelig visuell identitet ønsker prosjektet å være en tydelig og gjenkjennbar avsender og symbolet vil gå igjen i alt som kommuniseres fra Nye Helgelandssykehuset.

- Dette er en liten milepæl i seg selv. Jeg synes det nye designet signaliserer på en fin måte det vi jobber mot - et tett samarbeid mellom enkelte deler som gjør helheten sterkere, akkurat som i ei lenke. Jeg ser en H som står støtt, som signaliserer noe solid, sier prosjektdirektør Aas.

Det nye symbolet skal ikke erstatte logoen til Helgelandssykehuset med de tre ringene, men visuelt markere prosjektet Nye Helgelandssykehuset.

designelement