HELSENORGE

Styringsgruppe

Styringsgruppen oppnevnes og ledes av konst. adm. dir. Hanne Frøyshov. Styringsgruppen gir råd, beslutter og bistår administrerende direktør i innstilling og
forberedelse av saker som omhandler Nye Helgelandssykehuset. Styringsgruppen møtes en gang i måneden eller ved behov.

​Medlemmer:

 • Hanne Frøyshov (konst. adm. dir./leder)
 • Lars Alvar ​Mickelsen (seksjon for eiendom, Helse Nord RHF)
 • Ansattrepresentant Klaus Becker (overlege, Mosjøen)
 • Ansattrepresentant Ivar Hanssen (overlege, Mo i Rana)
 • Ansattrepresentant Therese Johansen Grodli (sykepleier og verneombud, Sandnessjøen)
 • Hugo Sandoval (Brukerutvalget)
 • Anne Karlsen (Økonomidir. OUS)
 • Terje Gårdsmoen (Teamleder bygg, teknikk og teknologi, Nye OUS)
 • Sara Katharina Åhren (samisk koordinator, Helgelandssykehuset)
 • Sissel Alterskjær (Konserntillitsvalgt Unio, Helse Nord)
 • Jeanette Mikalsen (Konsernhovedverneombud, Helse Nord)

Sekretariat: Prosjektdirektør Helgelandssykehuset og prosjektsjef Sykehusbygg

Møtereferater

Fant du det du lette etter?