HELSENORGE

Samarbeider tett om Nye Helgelandssykehuset

Utformingen av framtidas Helgelandssykehus vil skje i nært samarbeid med Helse Nord. Torsdag møttes prosjektet og det regionale helseforetaket til dialogmøte i Sandnessjøen, og det planlegges nå en fast møteserie mellom de to nivåene.

Randi Spørck, Hilde Rolandsen og Torbjørn Aas foran den verneverdige delen av sykehuset i Sandnessjøen. Sammen skal de være med og legge det store puslespillet som til slutt blir Nye Helgelandssykehuset.

​Styret i det regionale helseforetaket har besluttet at Helse Nord skal være «tett på» prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Dette vil skje på flere måter: seksjonsleder Randi Spørck og eierdirektør Hilde Rolandsen fra Helse Nord vil ha fast plass i styringsgruppa, styret i det regionale helseforetaket får regelmessig saker om prosjektet til behandling, og det planlegges en fast møteserie både på styreleder- og adm. dir.-nivå i tillegg til faste møter mellom prosjektorganisasjonen, Spørck og Rolandsen.

 - Faste, formaliserte rammer rundt disse møtene vil sikre en tett og god dialog mellom oss og Helse Nord. Det gir forutsigbarhet og muligheten til å samarbeide tett, noe som igjen er med på å sikre progresjon i prosjektet. Det er når mennesker kommer sammen at ting skjer, og det første møtet var en god start, sier prosjektdirektør Torbjørn Aas. Også Hilde Rolandsen var fornøyd etter møtet.
- Helse Nord RHF er fornøyd med at konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset er kommet i gang, og fornøyd med arbeidsmøtet sammen med prosjektorganisasjonen. Vi har i fellesskap gått igjennom styringsdokumentet og foreslått presiseringene som styret i Helse Nord RHF har bedt om.

I møtet mellom prosjektet og representantene fra Helse Nord deltok Aas, eiendomsdirektør Bjørn Beck-Hanssen, kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang og adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir fra Helgelandssykehuset. I møtet ble det blant annet diskutert hvordan siste vedtak (sak 116) fra styret i Helse Nord skal formuleres i en oppdatert versjon av styringsdokumentet.