HELSENORGE

Tomteutredning - innspill

I forbindelse med tomteutredningen for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn ble det i perioden 29.04 - 28.05.2021 gjennomført en innspillsrunde der kommuner, sektormyndigheter og andre ble invitert til å komme med faglige innspill til rapporten. Alle innspill som kom inn presenteres her.


Invitasjon send til innspillsparter (PDF)
Tomterapport som lå til grunn for innspillsrunden (PDF)

Revidert versjon av tomterapporten (PDF)


 

Statlige sektor-/fagmyndigheter


Utdanningsinstitusjoner 

Nordland fylkeskommune

Sametinget

Kommuner

Grunneiere/forslagsstillere

Naboer til dagens sykehus

Helgeland Havn

Helgelandssykehuset HF

Andre

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?