HELSENORGE

Tilgjengelighetserklæring

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring. 

Helgelandssykehuset er pålagt å ha en tilbakemeldingsfunksjon, slik at brukerne kan kontakte virksomheten om universell utforming.

Her finner du Helgelandsykehusets tilgjengelighetserklæring.​

Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding om universell utforming på Helgelandssykehusets nettsted, kan du sende en epost til kommunikasjonsavdelingen.