Styret

Styrets fem hovedoppgaver er: Utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. Styret møtes elleve ganger i året.

Søk i styresaker og brukerutvalgssaker

 Instruks og vedtekter

Instruks

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks PDF

Vedtekter

Vedtektene beskriver blant annet  helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter PDF
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.