Ambulansehelikopter

Styret

Styremedlemmene velges for to år. Sammen med administrerende direktør utgjør styret helseforetakets ledelse.

Styrets fem hovedoppgaver

Styret består av ni medlemmer: seks er valgt av foretaksmøtet og tre er valgt av de ansatte. Helse Nord RHF oppnevner leder og nestleder. 

  • Utvikling av strategi
  • Forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold
  • Utvikling av organisasjonen
  • Kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. 

Styret møtes elleve ganger i året.

Styreseminarer 2019 - opptak


Kommende styremøter

Søk i styresaker og brukerutvalgssaker

Styremedlemmer og brukerutvalget

Instruks og vedtekter

Instruks

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks PDF

Vedtekter

Vedtektene beskriver blant annet  helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter PDF
Fant du det du lette etter?