Styret i Helgelandssykehuset

Styremedlemmene velges for to år. Sammen med administrerende direktør utgjør styret helseforetakets ledelse.

Søk i styresaker og brukerutvalgssaker

Instruks og vedtekter

Styrets fem hovedoppgaver

Styret består av elleve medlemmer: syv er valgt av foretaksmøtet og fire er valgt av de ansatte. Helse Nord RHF oppnevner leder og nestleder. Styret møtes vanligvis elleve ganger i året.

  • Utvikling av strategi
  • Forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold
  • Utvikling av organisasjonen
  • Kontroll av driften
  • Evaluering av eget arbeid. 

Instruks

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks PDF

Vedtekter

Vedtektene beskriver blant annet  helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter PDF


Brukerutvalget


Styreseminar

Styreseminarer 2019 - opptak


Fant du det du lette etter?