Styremedlemmer

Dag Hårstad, styreleder
Mobil: 922 85 670
E-post: Dag Hårstad

Tone Hauge 

Tone Hauge, nestleder
Mobil: 913 33 025
E-post: Tone Hauge 

Paul Birger Torgnes         

Paul Birger Torgnes, styremedlem
Mobil: 916 38 811
E-post: Paul Birger Torgnes

Eva Monica Ervik
Eva Monica Hestvik
, styremedlem
Mobil: 957 32 499
E-post: Eva Monika Hestvik

Wenche Sæthre Jørgensen 

Wenche Sæthre Jørgensen, styremedlem
Mobil: 906 29 198
E-post: Wenche Sæthre Jørgensen      

Jonne Kalstad
Jonne Kalstad
, styremedlem
Mobil: 959 86 915
E-post: Jonne Kalstad

Jann-Georg Falch 

Jann-Georg Falch, styremedlem
(Helse Nord RHF)
Mobil: 916 29 817
E-post: Jann Georg Falch

 

Anders Stokka Ringkjøb 

Anders Stokka Ringkjøb, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 959 95 157
E-post: Anders Stokka Ringkjøb

Dag Christian Johansen, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 906  79 211
E-post: Dag Christian Johansen

 

Nils Petter Rundhaug, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 473 54 261
E-post: Nils Petter Rundhaug

 

Anja Sjåvik, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 992 43 612
e-post: Anja Sjåvik

 Anne Lise Brygfjeld

Anne Lise Brygfjeld, observatør
(Leder av Brukerutvalget)
Mobil: 950 38 577
E-post:

Les mer om styret, styremøter og styresaker

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.