Styremedlemmer

Frode Mellemvik 

Frode Mellemvik, styreleder
Mobil: 915 60 270

E-post: Frode Mellemvik    

Tone Hauge 

Tone Hauge, nestleder
Mobil: 913 33 025

E-post: Tone Hauge 

Jann-Georg Falch 

Jann-Georg Falch, styremedlem
(Helse Nord RHF)
Mobil: 916 29 817

E-post: Jann Georg Falch

Paul Birger Torgnes         

Paul Birger Torgnes, styremedlem
Mobil: 916 38 811

E-post: Paul Birger Torgnes

Jørgen Pedersen          
Jørgen Pedersen, styremedlem
Mobil: 488 96 006

E-post: Jørgen Pedersen

Sonja Djønne 

Sonja Djønne, styremedlem
Mobil: 414 49 696

E-post: Sonja Djønne

Wenche Sæthre Jørgensen 

Wenche Sæthre Jørgensen, styremedlem
Mobil: 906 29 198

E-post: Wenche Sæthre Jørgensen        

May Edel Lund 

May Edel Lund, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 908 64 387

E-post: May Edel Lund

Anders Stokka Ringkjøb 

Anders Stokka Ringkjøb, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 959 95 157

E-post: Anders Stokka Ringkjøb

Per Arne Reinertsen 

Per Arne Reinertsen, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 482 01 400

E-post: Per Arne Reinertsen

Ole Rikard Kjønnås 

Ole Rikard Kjønnås, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 913 38 727

e-post: Ole Rikard Kjønnås

Sissel Brufors Jensen 

Sissel Brufors Jensen, observatør
(Leder av Brukerutvalget)
Mobil: 916 09 07

E-post: Sissel Brufors Jensen

Les mer om styret, styremøter og styresaker