Styremedlemmer

Dag Hårstad

Dag Hårstad, styreleder
Mobil: 922 85 670
E-post: Dag Hårstad

Tone Hauge 

Tone Hauge, nestleder
Mobil: 913 33 025
E-post: Tone Hauge 

Paul Birger Torgnes         

Paul Birger Torgnes, styremedlem
Mobil: 916 38 811
E-post: Paul Birger Torgnes

Eva Monika Hestvik, styremedlem
Mobil: 957 32 499
E-post: Eva Monika Hestvik

Wenche Sæthre Jørgensen 

Wenche Sæthre Jørgensen, styremedlem
Mobil: 906 29 198
E-post: Wenche Sæthre Jørgensen      

Jonne Kalstad, styremedlem
Mobil: 959 86 915
E-post: Jonne Kalstad

Jann-Georg Falch 

Jann-Georg Falch, styremedlem
(Helse Nord RHF)
Mobil: 916 29 817
E-post: Jann Georg Falch

  

May Edel Lund 

May Edel Lund, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 908 64 387
E-post: May Edel Lund

Anders Stokka Ringkjøb 

Anders Stokka Ringkjøb, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 959 95 157
E-post: Anders Stokka Ringkjøb

Per Arne Reinertsen 

Per Arne Reinertsen, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 482 01 400
E-post: Per Arne Reinertsen

Ole Rikard Kjønnås 

Ole Rikard Kjønnås, styremedlem (ansattrepresentant)
Mobil: 913 38 727
e-post: Ole Rikard Kjønnås

Sissel Brufors Jensen 

Sissel Brufors Jensen, observatør
(Leder av Brukerutvalget)
Mobil: 916 09 075
E-post: Sissel Brufors Jensen

Les mer om styret, styremøter og styresaker

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.