Rett til innsyn i egen pasientjournal

Pasientjournal

All behandling ved sykehusene skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i journalen din. Du har også rett til å få vite hvem som har åpnet journalen din.

Se pasientjournalen din på nett

På helsenorge.no kan du som er pasient i Helse Nord logge på Min helse og se pasientjournalen din på nett.

​Logg inn på helsenorge​

Dette finner du i din digi​tale journal

  • ​Journaldokumenter som er nyere enn 21. september 2015 vil vises fra Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge viser dokumenter nyere enn 10. oktober 2014.
  • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?


  • Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:
  • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
  • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
  • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
  • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
  • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
  • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.​

​Be om innsyn på papir eller CD

Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten på papir eller CD.

Mer informasjon om pasientjournal på helsenorge.no 


Har du spørsmål om din pasientjournal?

Hvis du har spørsmål om din pasientjournal, ta kontakt med Helgelandssykehuset, enten via epost via postmottak, eller ring sentralbordet på  75 12 51 00. Ikke send sensitiv informasjon via epost. 

Fant du det du lette etter?