Valg av behandlingssted

Skal du til undersøkelse eller behandling ved et sykehus? Du kan selv velge behandlingssted. Før du tar en beslutning er det viktig at du har god informasjon om hvilke alternativer du har. Bruk informasjonstjenesten velg behandlingssted og våre pasientrådgivere som støtte i valget.

Nettsiden velg behandlingssted

Nettsiden velg behandlingssted har blant annet informasjon om ventetid og antall utførte behandlinger ved hvert behandlingssted. På nettsiden finnes også informasjon om rettigheter, oppdatert kunnskap om sykdommer og behandlinger og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorer.

​Pasientrådgivere

Pasientrådgivere er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. På telefon kan du få individuelle råd om valg av behandlingssted og om rettighetene dine. Pasientrådgiverne har taushetsplikt. Du når din lokale pasientrådgiver på telefon  24 24 05 00.
 

Fastlegens ansvar

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. Som henvisende lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder.

Fastlegens ansvar (helsedirektoratet.no)


Sykehusene har ingen ventetid for pasienter med kreftsykdommer. Kontaktpersoner ved Helgelandssykehuset:

Mo i Rana

  • Driftssykepleier Trude Elisabeth Hansen og Elisabeth Aag Albrigtsen - telefon 75 12 52 25

Mosjøen

  • Driftssykepleier Renate Vefsnmo og Silje J. Farstad - telefon 75 11 56 03

Sandnessjøen

  • Driftssykepleier Hilde Selnes - telefon 75 06 53 16
     

Fant du det du lette etter?