Søkeresultat

 

 

Arrangementer31813419.10.2021 14:05:4519.10.2021 14:05:45STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{B278C34A-78D1-4ABE-BC05-AC293DB6965E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Steder31813529.05.2021 13:27:2929.05.2021 13:27:29STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/avdelinger{977BFBDA-AEEA-48AF-8A74-2B00D391A9D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Om oss31813622.09.2021 14:58:4122.09.2021 14:58:41All virksomhet i Helgelandssykehuset er tuftet på verdiene kvalitet - trygghet - respekt Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{B0BD96CE-2C11-4D88-A7D1-004F5EBA13C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Fag og forskning31813722.01.2020 13:34:4122.01.2020 13:34:41Fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt vil finne informasjonen dere trenger her Sidene gir også informasjon til publikum om den STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{258CA312-C809-48C8-BDD1-BAAB9985F89A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Nyheter31813808.12.2020 13:12:1008.12.2020 13:12:10STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{BFAB398E-58A4-4058-A3A2-9E0D631789A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Rettigheter31814009.06.2016 07:21:3709.06.2016 07:21:37STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{BCAF65CC-AB24-4F78-88AD-C2850A81ACC5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Kliniske studier31814125.11.2018 19:02:5425.11.2018 19:02:540https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{3DB77C97-7188-45CC-B4A4-88750D2BB6CB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Kurs for pasienter med prostatakreft mars 201831814222.01.2018 12:16:3122.01.2018 12:16:31mars er det kurs i Mosjøen for pasienter som er behandlet for prostatakreft med operasjon eller stråling Send henvisning på pasienten og pårørendes navn til Helgelandssykehuset STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Nyheter{8242A21A-60E1-4DAA-AE9D-386B312D2D26}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Spørsmål om kompetansenivå i ambulansetjenesten og oppfølging av akuttmedisinforskriften i kommunene31814325.06.2020 11:32:0725.06.2020 11:32:07Hva er dagens status når det gjelder utdanningsnivå/kompetansenivå hos ansatte i ambulansetjenesten Foreligger det konkrete planer om kompetansehevende tiltak Nedenstående sitat STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025{98F83212-0F5E-4636-BFF0-451D8BE67A4C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074
Intervju med kommunene31814525.06.2020 10:50:2625.06.2020 10:50:26I forbindelse med samfunnsanalysen har Menon Economics gjennomført intervjuer med kommunene på Helgeland I de tilfellene hvor kommunene har hatt med skriftlig materiale til STS_ListItem_8500https://helgelandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025{5E7E7B6D-A1A3-42AB-AA7C-8D35A3450858}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4074;164074

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Protocol writing in clinical research 201633984203.12.2016 09:31:3403.12.2016 09:31:34Journal of Clinical and Diagnostic Research Clinical research is conducted according to a plan (a protocol) or an action plan The protocol demonstrates the guidelines for conducting STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Forskning/Forskningsstøtte0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{EA2672FD-9796-4F17-B45D-481B63957F0A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
The Research Handbook 8th Edition 201933984728.11.2019 15:48:4628.11.2019 15:48:46The homepage for the Research Handbook is regularly updated in both Norwegian and English (https://oslo-universitetssykehus.no/forskningshandboken The book can be adapted for each STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Forskning/Forskningsstøtte0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{079CD7BD-2FF9-44C8-8F68-21E3C67D1A40}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20160831 Styresak 59 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset HF42220413.06.2016 08:55:0713.06.2016 08:55:07seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/201608310https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{F1BD50DC-61D8-4D99-BE47-213C09E478F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20160831 Styresak 59 Vedlegg 2 PasOpp Mo i Rana42220513.06.2016 08:41:4313.06.2016 08:41:43Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/201608310https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{F54A263E-9E98-4183-B981-7B48C46C724B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20160831 Styresak 59 Vedlegg 3 Mosjøen42220613.06.2016 08:42:5313.06.2016 08:42:53Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/201608310https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{E735E5C7-7773-4664-A596-4EBD59FF3DC7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20160831 Styresak 59 Vedlegg 4 Sandnessjøen42220713.06.2016 08:42:3313.06.2016 08:42:33Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/201608310https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{0606B01B-CC6B-47EB-8BC2-CD3856E3FB3E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20160831 Styresak 59 Vedlegg 5 Helse Nord RHF42220813.06.2016 08:57:3213.06.2016 08:57:32seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/201608310https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{713FF3BA-303D-496B-9ECC-A888C19F6A06}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20160831 Styresak 59 Vedlegg 6 Nasjonalt42220913.06.2016 09:06:4513.06.2016 09:06:45Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/201608310https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{0EF3F03D-0A58-4550-BB26-FDB0D71244CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
vedlegg 2 sak 90-2021 arsrapport-2020-handlingsplan-allmennlegetjenesten43155520.05.2021 11:34:1420.05.2021 11:34:14Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 BEGREPSLISTE 5 SAMMENDRAG 7 INNLEDNING 10 Om utfordringsbildet og handlingsplanen 10 Helsedirektoratets arbeid med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/OSO/2021/20210527 OSO0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{3861A469-F62F-461B-B434-1A685D069621}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20210817 Styresak 63 Vedlegg 4 Helgelandssykehuset Mosjøen - Pasienters erfaringer 202044372410.08.2021 11:51:1410.08.2021 11:51:14Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2021/202108170https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{801D7CF1-A636-4505-90D0-85806EE2D483}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20210817 Styresak 63 Vedlegg 5 Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Pasienters erfaringer 202044372510.08.2021 11:50:2310.08.2021 11:50:23Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2021/202108170https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{1F9C256B-5D2B-46DF-B57D-96AF257880CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20210817 Styresak 63 Vedlegg 1 Nasjonale resultater - Pasienters erfaringer 202044374610.08.2021 11:48:3510.08.2021 11:48:35Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2021/202108170https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{8F045DDA-F3F8-4D33-B33A-ED07D6C3A7BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20210817 Styresak 63 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset HF - Pasienters erfaringer 202044374710.08.2021 11:52:4610.08.2021 11:52:46Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2021/202108170https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{6D69C66E-C829-4A50-A1F6-9C8962EFDB43}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20210817 Styresak 63 Vedlegg 3 Helgelandssykehuset Mo i Rana - Pasienters erfaringer 202044374910.08.2021 11:52:0210.08.2021 11:52:02Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2021/202108170https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{CF7A9518-67DA-4E20-8973-68ACD7C44712}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20211022 Sak 62-2021 Kommunikasjonsstrategi konseptfase145481215.10.2021 08:33:0715.10.2021 08:33:07Click to edit master title style UtkastBakgrunn ▪ Dette er en revidert utgave av kommunikasjonsstrategien for Nye Helgelandsykehuset. ▪ Strategien bygger på prinsippene åpenhet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2021/22. oktober0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{D97F20EA-0C54-496C-967A-98C0F90BCE55}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
20210924 Sak 51- 2021 Pasopp undersøkelse helgelandssykehuset-hf 202045848316.07.2021 16:45:0316.07.2021 16:45:03Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Patient Reported Experience Measures; Patient Reported Outcomes Measures STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Brukerutvalget/Brukerutvalgsmøter/Brukerutvalget 2021/24. september0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon/arr{24C6F0D8-E322-49DD-B312-638DF97EF374}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
Presentasjoner informasjonsmøte 8. juni13037808.06.2020 19:00:4908.06.2020 19:00:49Målet med møtet er at dere som kan være interessert i å søke på ny desentralisert sykepleierutdanning, men som i dag ikke er kvalifiserte søkere, får informasjonen dere trenger STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{F673ED96-6573-45D5-92C3-99F6141374A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
Rutinebeskrivelse plakat smittevernutstyr13038225.03.2020 10:00:0125.03.2020 10:00:01Rutinebeskrivelse : Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak • Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{321C2DC5-9E09-4DD9-A97C-D8F8774EF877}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
Covid-19 Flytskjema avklaring helsepersonell i kommunehelsetjenesten13047319.06.2020 11:24:1419.06.2020 11:24:14Helgelandssykehuset Sist oppdatert 16.juni 2020 Side 1 Hjemmeisolering (når det ikke er behov for innleggelse Oppheves når samtlige tre kriterier er innfridd STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{5F821FAB-7E95-4F61-A7D0-45698872A1E1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073
Covid-19 Flytskjema avklaring helsepersonell13047418.06.2020 12:02:1418.06.2020 12:02:14HSYK Sist oppdatert 16.juni 2020 Side 1 Hjemmeisolering (når det ikke er behov for innleggelse Oppheves når samtlige tre kriterier er innfridd Prøvetas på dag 3 og 7 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helgelandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-helgelandssykehuset.hn.nhn.no{7EE065F1-00A1-4DCB-A3E4-623F58929F6F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40734073

Fant du det du lette etter?