HELSENORGE

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogisk ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.


 

Fant du det du lette etter?