Akutt funksjonssvikt

Akutt funksjonssvikt er ikke en sykdom, men en samling symptomer og en vanlig grunn til innleggelse på sykehus.

Behandling for innlagte pasienter gjøres ved de medisinske sengepostene. Pasienter kan også bli henvist til geriatrisk poliklinikk i Mo i Rana.