Anafylaksi

Allergisjokk (anafylaktisk sjokk)

Allergisjokk er en akutt og alvorlig reaksjon som kan oppstå når man blir utsatt for noe man er allergisk mot.