Brannskade - flammeskade

Flammeskadar er den vanlegaste forma for brannskadar og utgjer om lag halvparten av alle brannskadar. Typiske årsaker er skadar ved husbrann eller ved eksplosjonsarta brannar som følge av bruk av brennbare væsker til dømes bensin, tennvæske, propan og liknande.