Brannskade - kjemisk/etseskade

Etseskader er en form for brannskade som skyldes et kjemisk stoff. De fleste slike skader skyldes kontakt med kraftige syrer eller baser.