Brannskade - kontaktskade

Kontaktskader er en form for brannskade der man kommer i direkte kontakt med en varm overflate. Kontaktskader rammer oftest barn og det er gjerne håndflatene som er mest utsatte.