Brannskade - operasjon

Store og djupe brannskadar gror ikkje av seg sjølv og må som oftast opererast.