Nevrologisk poliklinikk Mosjøen

Epilepsi - førerkortvurdering, Mosjøen

Av hensyn til trafikksikkerheten er det strenge helsekrav for å ha førerkort. Epileptiske anfall under bilkjøring kan ha alvorlige konsekvenser, og du har selv som sjåfør ansvar for at du oppfyller kravene til trafikksikkerhet.

Innledning

Vi bruker en grundig sykehistorie og EEG-undersøkelse for å vurdere om personer med epilepsi oppfyller de helsemessige kravene til førerkort. Førerkortforskriftene krever minimum ett års anfallsfrihet for førerkort gruppe 1 (personbil). Det kan ikke søkes om dispensasjon. For førerkort gruppe 2 er kravene strengere.

EEG kan registrere endringer i hjernens elektriske aktivitet, for eksempel i form av epileptisk aktivitet. Slik aktivitet kan gi opphav til epilepsianfall. Epileptiske anfall og utbrudd av epileptisk aktivitet i hjernen kan gi redusert oppmerksomhet og økt reaksjonstid, noe som kan skape farlige situasjoner under bilkjøring.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Før EEG må du ha nyvasket hår. Husk å ta med hårbørste eller kam.

Faste medisiner, inkludert medisiner mot epilepsi, skal brukes som vanlig.

Under

Ved EEG-undersøkelse ved førerkortvurdering blir du som regel lagt inn. Undersøkelsen er ett døgn med langtidsmonitorering med EEG og video. Vi ønsker å se om du under registreringen kan ha små korte anfall du kanskje ikke legger merke til selv.

Det kan hende at sykepleierne av og til tester oppmerksomheten din ved å be deg gjenta det de sier til deg eller svare på enkle spørsmål. De vil informere deg mer om hvordan dette foregår når du kommer til undersøkelse.

Det vil også bli gjort vanlig hyperventilering og flikkerstimulering.
 
Har du ofte korte utbrudd med epileptisk aktivitet i EEG, vil det også bli gjort en test av reaksjonstiden din med PC-basert testutstyr der du skal trykke så raskt du kan når det skjer ting på skjermen. Du får god informasjon på forhånd om hvordan testen foregår. Målet er å finne ut om utbrudd i EEG påvirker reaksjonsevnen din slik at det kan vurderes om du tilfredsstiller helsekravene til førerkort.

Du kan også bli bedt om en å telle eller lese høyt fra en bok over en periode for å se om patologi i EEG påvirker oppmerksomheten din.

Undersøkelsen er smertefri.

Se filmen "Kan jeg kjøre bil?":

 


 

Etter

Undersøkelsen gir ikke bivirkninger eller komplikasjoner og krever ingen forholdsregler etter at du er koblet fra EEG.

Du vil få samtale med legen din om resultatet før du drar hjem.

Ofte stilte spørsmål

Har jeg krav på førerkort hvis jeg ikke har hatt anfall på ett år?

Legen som skal utarbeide spesialisterklæring om at du tilfredsstiller helsekravene må være sikker på at du ikke har hatt anfall på ett år og at risikoen er lav for nye anfall. Viser undersøkelsen at du har små korte anfall med tydelig redusert bevissthet og reaksjonsevne som du ikke er klar over selv, kan det hende at legen vurderer at du likevel ikke tilfredsstiller kravene, selv om du selv opplever at du er anfallsfri.

Gjelder førerkortreglene også ved øvelseskjøring?

Ja, det er de samme helsekravene for øvelseskjøring. Det kan derfor hende du blir henvist hit til undersøkelse når du er 15 år når det er spørsmål om du kan begynne å øvelseskjøre når du blir 16.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Mosjøen

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

Kantine

​Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 09.30 – 14.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges litt kioskvarer. 

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?