Epleys manøver

Epleys manøver har som mål å fjerne krystallene fra bakre buegang, slik at de ikke lenger fremkaller svimmelhet.