Graviditet og røntgenstråling

Røntgenundersøkelser er forbundet med en risiko for kreftutvikling senere i livet, men må ikke være til hinder for å utrede sykdom eller alvorlige hendelser. Ofte vil risikoen for fosteret være større enn risikoen forbundet med selve røntgenundersøkelsen, dersom mors sykdom ikke blir korrekt diagnostisert.