Helsenorge

Habilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse

Atferdsvansker, atferdsforstyrrelser eller utfordrende atferd kan forekomme i ulik grad.  Årsakene kan være flere og sammensatte. Vanskene kan bestå i selvskading og adferd som medfører at grunnleggende behov som søvn, ernæring og hygiene ikke blir dekket hos barn og ungdom med funksjonsnedsettelse.