Habilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og unge

Ervervet hjerneskade kan ha forskjellige årsaker, som for eksempel en ulykke eller sykdom i hjernen. En ervervet skade betyr at det har vært normal utvikling frem til skaden oppsto. Det  er stor variasjon i følgende av en hjerneskade, avhengig av alder da skaden oppsto, skadens omfang og hvilke deler av hjernen som er rammet. Dersom skaden oppsto før 18-års alder og vanskene etter skaden er så omfattende at det er behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten kan det henvises til habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).