Habilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksne

I utgreiing av demens hos personar med utviklingshemming er det viktig at pasienten sin kognitive og fysiske funksjon blir samanlikna med funksjonen før funksjonsfallet. I utgreiinga vert funksjonsfall og moglege årsaker til dette kartlagt.