HELSENORGE

Habilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksne

I utgreiing av demens hos personar med utviklingshemming er det viktig at endringar vert sett i samanheng med pasienten sine tidlegare kognitive og fysiske funksjonar.  I utgreiinga vert funksjonsfall og moglege årsaker til dette kartlagt.