Imurelbehandling ved tarmsykdom

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal starte med medikamentet Imurel.