Øre-nese-hals, Sandnessjøen

Kirurgisk behandling av søvnapné, Sandnessjøen

En mindre andel av pasientene med obstruktiv søvnapné har anatomiske avvik i kjeve og øvre luftveier som kan behandles med operasjon. 

Innledning

Spesielt er fjerning av mandler hos barn effektivt. 

Nesetetthet behandles ofte effektivt med kortison-spray, men større skjevheter i nesen, polypper og forstørrede nesemuslinger kan nødvendiggjøre mindre kirurgiske inngrep i nese og nesesvelg.

Henvisning og vurdering

Fastlegen din eller annen helsetjeneste kan søke det til oss for vurdering og behandling.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Fjerning av mandler, adenotomi og neseseptumplastikk krever ingen egen utredning. Hos pasienter som hverken har nytte av disse operasjonene, generelle livstilstiltak, PAP eller søvnapnéskinne kan en undersøkelse i narkose være nyttig som grunnlag for persontilpasset behandling.

Operasjoner i svelget skjer i narkose. Det er derfor viktig at man møter fastende. Du får mer informasjon om type operasjon og forberedelser fra avdelingen.

Hvis det er behov for forberedelser før operasjon, vil du få informasjon om dette fra avdelingen.

Under

Les mer om Fjerning av deler av mandler i narkose - tonsillotomi, Sandnessjøen

Fjerning av deler av mandler i narkose - tonsillotomi, Sandnessjøen

Tonsillotomi betyr at deler ekte mandler fjernes på begge sider, vanligvis opptil to tredjedeler. Operasjonen utføres dagkirurgisk.

Denne operasjonsmetoden velges når mandlene ikke er kronisk betente, men tydelig for store, slik at de utgjør en mekanisk hindring i svelget. Operasjonen var tideligere forbeholdt barn mellom 2 og 7 år, men kan nå tilbys eldre barn og voksne også, dersom det dreier seg om en ren hypertrofi (forstørrelse) uten hyppige halsbetennelser.

Vanligvis sliter pasientene med munnpust, svelgvansker og pustevansker eller snorking om natten fordi store ekte mandler kan innsnevre de øvre luftveiene i svelget.

Tonsillotomi bedrer plassforholdene i svelget betydelig og innebærer mindre smerter og blødningsfare enn helhetlig fjerning av ekte mandler.

Ved hyppig bakteriell halsbetennelse eller ved kronisk halsbetennelse bør derimot mandlene fjernes fullstendig (tonsillektomi).

 1. Før

  Barnet møter fastende, og alt av smykker må være fjernet.

 2. Under

  Operasjonen gjennomføres i narkose.

  Det settes inn en munnsperre for å holde munnen åpen under selve operasjonen.

  Det kan brukes ulike metoder for å fjerne deler av mandlene. I Helgelandssykehuset bruker vi diodelaser (kontaktlaser) eller radiobølger for å gjerne opptil to tredjedeler av mandlene.

 3. Etter

  Blødningsfaren etter tonsillotomi er veldig liten, men vi anbefaler likevel at pasienten bør unngå tung fysisk aktivitet i to uker. Barn bør holde seg hejmme i to til tre dager etter operasjonen. Det samme gjelder for voksne. Det skrives sykemelding på inntil to uker dersom du har en jobb med tung fysisk arbeid.

  Det er vanlig å ha noe vondt i halsen etter operasjonen. Paracet kan brukes som smertestillende.

  Drøvelen og slimhinnene i halsen kan hovne opp etter operasjonen, men dette går fort over igjen.

  Det er viktig å drikke mye og gjerne spise noe kaldt, som is. De første dagene etter operasjonen er myk mat å foretrekke.

Gå til Fjerning av deler av mandler i narkose - tonsillotomi

Les mer om Fjerning av mandler hos barn - tonsillektomi, Sandnessjøen

Fjerning av mandler hos barn - tonsillektomi, Sandnessjøen

Mandlene er lymfatiske organer som befinner seg på hver side bak i halsen. I tidlig barndom bidrar mandlene til å danne immunstoffer og utvikle immunforsvaret i kroppen. Disse immunstoffene varer hele livet. Lignende vev finnes også andre steder i svelget og i øvre luftveier. Fjerning av mandlene har derfor ingen innvirkning på immunforsvaret i kroppen.

Fjerning av mandlene blir utført dersom barnet har

 • gjentatte akutte betennelser i mandlene
 • kronisk betennelse i mandlene
 • forstørrede mandler som gir svelge- og pustevansker
 • abscess/byll i mandlene

Delvis fjerning av mandlene (tonsillotomi) kan være et alternativ.

Hos barn er det også ofte nødvendig å fjerne adenoider (polypper/falske mandler), spesielt hvis barnet er plaget med tett nese.

Fjerning av mandlene utføres i narkose. Dette er ikke et komplisert inngrep, men det er en risiko for etterblødning. Slike blødninger kan være alvorlige, og barnet bør ha god indikasjon og være grundig utredet før operasjon.

 1. Før

  Barnet blir innkalt til en forundersøkelse før operasjonen. Her møter dere en lege som undersøker barnet i øre-nese-hals-området, og som gir informasjon om operasjonen og om forholdsregler før og etter operasjonen.

  Barnet må dusje og vaske håret enten på operasjonsdagen eller kvelden før.

  Barnet vil få en venekanyle (PVK/venflon) på håndryggen for å sette narkosemiddel. Barnet kan få bedøvelseskrem (Emla) før venekanylen settes, slik at stikket gjør mindre vondt. Kremen må da legges på begge håndrygger ca. én time før oppmøte.

  Barnet møter fastende til avtalt tid. På sykehuset blir dere tatt imot, og barnet får utdelt sykehusklær og seng. Vær forberedt på at det kan bli noe venting før det er klart til operasjon.

 2. Under

  En ledsager får være med barnet inn på operasjonsstua mens barnet legges i narkose. Når barnet har sovnet, må ledsageren forlate operasjonsstua.

  For å redusere smerter etter operasjonen, gir vi smertestillende medisiner under inngrepet. En munnsperre eller gag (et instrument som trykker ned tungen) brukes for å holde munnen åpen. Mandlene fjernes (skrelles ut) fra tonsillesengene. Vi bruker en såkalt kald teknikk, uten laser eller andre termiske prosedyrer. Alle studier har vist at det er minst risiko for etterblødning ved bruk av kald teknikk.

 3. Etter

  Etter operasjonen observeres barnet på oppvåkningsavdelingen. En ledsager kan være hos barnet så fort det er praktisk mulig. Kirurgen vil informere om operasjonen og eventuelle forholdsregler. Barnet må ligge en natt på sykehuset for observasjon . Barn må ikke være alene de 2 første ukene etter operasjonen.

  Fravær fra barnehage/skole i 14 dager

  Foreldre til barn som har blitt operert har rett til pleiepenger fra første arbeidsdag. Ved behov for pleiepenger, kan dere søke om dette fra NAV. Fraværserklæring til skolen får dere på sykehuset før hjemreise.

  Resepter

  Barnet får resept på smertestillende medisiner (eResept).

  Ved blødning etter operasjonen

  Det er ikke uvanlig at barnet får noe blodtilblandet slim den første tiden etter operasjonen. Da anbefaler vi å prøve kaldt omslag på hals/nakke og å suge på en isbit, spise is eller drikke kaldt vann. Dersom barnet blør (mer enn blod i spytt), ta direkte kontakt med avdelingen eller ring 113. Blødning etter fjerning av mandler kan være alvorlig. Ta kontakt ved den minste tvil, og ha lav terskel for å ringe 113.

  Barn bør observeres nøye de første dagene etter operasjonen. Det anbefales å sove hos barnet eller se til barnet flere ganger om natten. En mulig blødning etter operasjonen vil kunne ses ved blod fra nesen eller munnen, blodig hoste eller mørk avføring. Dersom barnet svelger hyppig kan det også være tegn på en eventuell blødning.

  Forholdsregler for å redusere risiko for blødning etter operasjonen:
  Trening/aktivitet

  Unngå fysisk anstrengelse (sport/gym) og tunge løft i 14 dager. Når blodtrykket stiger utvider blodkarene seg, noe som øker blødningsfaren.

  Dusj/bad

  Unngå varmt vann i dusj/bad den første uken.

  Mat og drikke

  Unngå varm mat og drikke, og mat med skarpe kanter (knekkebrød, brødskorper, nøtter etc.) den første uken.

  Generell risiko/komplikasjoner

  De fleste har en del smerter i halsen etter operasjonen. Gi smertestillende medisin etter legens anbefaling.

  Det er ikke uvanlig at øresmerter oppstår ca. 2 dager etter operasjonen. Øresmertene skyldes hevelse rundt nervene som går fra halsen opp til øret. Ubehaget kan reduseres ved at barnet ligger med hodet eller overkroppen hevet.

  Det er viktig at barnet drikker rikelig og ofte. Det kan hindre dannelse av harde skorper på sårflatene, som kan gi økte smerter.

  Andre følger etter operasjonen kan være

  • endret smaksans
  • hevelse i drøvelen som kan medføre brekningsrefleks og svelgevansker
  • lett dårlig ånde (dersom barnet blir plaget med sterk dårlig ånde, kan dette være tegn på infeksjon)
  • tannskader
  • hud- og bløtvevsskader

  Ta kontakt ved blødning, nedsatt allmenntilstand, feber, økte smerter eller problemer med væskeinntak.

Vær oppmerksom

Det er ikke uvanlig med noe blodtilblandet slim, men dersom barnet blør (mer enn blod i spytt), ta direkte kontakt med avdelingen eller ambulanse på tlf. 113. Blødning etter fjerning av mandler kan være alvorlig. Ta kontakt ved den minste tvil og ha lav terskel for å ringe 113.

Gå til Fjerning av mandler hos barn - tonsillektomi

Les mer om Skjev neseskillevegg (septumpastikk), Sandnessjøen

Skjev neseskillevegg (septumpastikk), Sandnessjøen

Tilstanden kan være medfødt, eller den kan ha oppstått etter en neseskade. Denne operasjonen kalles septumplastikk, og i det ligger det at neseskilleveggen (septum) blir flyttet eller endret på. Dette gjør vi på pasienter med én– eller tosidig nesetetthet der grunnen er at neseskilleveggen står skjevt. Av og til blir det også gjort nesemuslingforminsking (conchaplastikk) samtidig.
 1. Før

  Før operasjonen må vi vite om du har sykdommer eller allergier og om du bruker medisiner. Dette kan ha noe å si for operasjonen eller narkosen, og det kan være aktuelt å bli vurdert av anestesilege før operasjonsdagen.

  Ta med medisinlisten din til sykehuset dersom du har det. Gi også beskjed om du bruker naturmedisiner eller kosttilskudd. Det er anestesilegen som avgjør hvilke medisiner du kan ta før operasjonen.
  Dersom du tidligere har hatt spesielle erfaringer fra bedøvelse eller narkose, vil vi gjerne at du forteller oss om det. Har det vært problem med anestesi ved andre sykehus, bør du om mulig skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.
  Faste

  Før operasjonen/undersøkelsen må du faste. Hvis du ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

  De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal du ikke spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. De siste 2 timene skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk. Frem til 2 timer før kan du drikke klare væsker: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Du kan svelge medisiner med et lite glass vann inntil 1 time før, og pusse tenner og skylle munnen når som helst.

  Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før Klare væsker, tyggegummi, drops, røyk og snus: Stoppes 2 timer førHvis du likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke en bestemt mengde næringsdrikk. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får du i så fall beskjed om.

  Hygiene
  Det er viktig at du dusjer og vasker håret hjemme på operasjonsdagen eller kvelden før.
  Du kan ikke ha på deg ringer, klokker, piercinger, kontaktlinser, sminke eller neglelakk før operasjonen. Briller og høreapparat kan du ha på.
  Sykehuset må vite om du har tannproteser, bro, krone, stift eller løse tenner. Proteser kan du beholde til du er inne på operasjonsstuen. De må tas ut før du er i narkose.
  Oppmøte
  Når du blir tatt imot på sykehuset vil du få utdelt sykehusklær og seng. Forbered deg på at det kan bli venting denne dagen.

 2. Under

  Operasjonen blir ofte utført dagkirurgisk og varer opptil et par timer. Du kan derfor (som oftest) reise hjem samme dag.

 3. Etter

  Du kan spise som normalt etter fire timer, men du bør unngå varm mat det første døgnet for å redusere blødningsrisikoen. Det er vanlig med litt blodsiving fra nesen eller bakover i svelget de første dagene.

  Du får kontrolltime på øre-nese-hals-poliklinikk etter 2-4 dager for å fjerne nesetamponger, og etter 7-10 dager for å fjerne støtteplater. Her kan det være individuelle forskjeller i kontrollopplegget.

  Sykemelding

  7-14 dager avhengig av yrke.

  Smertestillende

  Etter operasjonen får du resept på smertestillende. Saltvannsspray/skylling er rutine de første ukene etter operasjonen, men først etter at tampongene er fjernet.

Vær oppmerksom

Det er vanlig å få litt hodepine og trykk over/rundt øynene og midtansiktet de første dagene etter operasjonen. Da er det ofte lindrende å ligge med hodet høyt.

Hvis du får feber over 38,5 grader eller sterke smerter etter operasjonen, skal du kontakte poliklinikken for råd.

Gå til Skjev neseskillevegg (septumpastikk)

Les mer om Fjerning av falsk mandel - adenotomi, Sandnessjøen

Fjerning av falsk mandel - adenotomi, Sandnessjøen

Falske mandler/adenoide vegetasjoner er forstørret lymfevev bakerst i nesa. Slikt vev, som også kalles “polypper“, kan hos småbarn medføre nesetetthet, munnpusting, snorking, pustestopp, dårlig søvn og slitenhet på dagtid. I tillegg kan store falske mandler bidra til at det danner seg væske i mellomøret og dermed redusert hørsel. Ved uttalte plager er behandlingen operasjon.

 

 1. Før

  Barnet møter fastende til operasjon og alle smykker må være fjernet.

  Faste

  Før operasjonen/undersøkelsen må barnet faste. Hvis barnet ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

  De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal ikke barnet spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. Spedbarn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før, og morsmelk inntil 3 timer før. De siste 2 timene skal barnet unngå drops og tyggegummi, snus og røyk, fordi dette kan øke mageinnhold og magesyre. Barnet kan drikke klare væsker frem til 1 time før operasjon/undersøkelser: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Barnet kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

  Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før Morsmelkerstatning: Stoppes 4 timer førMorsmelk: Stoppes 3 timer førDrops og tyggegummi, røyk og snus: Stoppes 2 timer før Klare væsker: Stoppes 1 time før

  Hvis barnet likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får dere i så fall beskjed om.

 2. Under

  Operasjonen utføres i narkose og tar vanligvis 15-30 minutter.

  En ledsager får være med barnet inn på operasjonsstua mens barnet legges i narkose. Når barnet har sovnet, må ledsageren forlate operasjonsstua.

  Barnet legges på rygg på operasjonsbordet. Munnen blir holdt åpen ved hjelp av et såkalt gag under operasjonen. Den falske mandelen skrapes bort med ringkniv og blødning stanses ved hjelp av kompresjon mot såret.

 3. Etter

  Barnet vil vanligvis ikke oppleve store smerter etter operasjonen, og kan reise hjem etter noen timer. Ved behov for smertelindring anbefales paracetamol (Paracet). Barnet kan spise helt som vanlig, og vi anbefaler rikelig med drikke første dagen. Vanligvis avtales det ikke fast kontroll hos øre-nese-hals-lege.

  Barnet bør holde seg i ro 2-3 dager etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved blødning fra nese eller munn som ikke stopper av seg selv etter noen minutter (mer blod enn spytt) skal man ta direkte kontakt med avdelingen eller legevakt. Ring 113 ved sterk blødning.

Gå til Fjerning av falsk mandel - adenotomi

Les meir om Nesemuslingforminsking, Sandnessjøen

Nesemuslingforminsking, Sandnessjøen

Inngrepet vert omtala som conchotomi og i det ligg det at den nedste av tre folder (concha) i naseveggen mot kinnet vert forminska for å betre luftpassasjen og dermed redusere nasetettleiken.

Tilstanden kan vere medfødd. I mange tilfelle får ein kronisk slimhinneheving grunna overforbruk av avsvellande (reseptfrie) nasespray.

 1. Før

  Operasjonen vert utførd i lokalanestesi eller narkose.

  Faste

  Før operasjonen/undersøkinga må du faste. Dersom du ikkje møter fastande, kan det hende vi må avlyse/utsetje timen.

  De siste 6 timane før operasjon/undersøking skal du ikkje ete mat eller drikke mjølk/mjølkeprodukt. Barn kan få morsmjølkerstatning inntil 4 timer før operasjon/undersøking, og morsmjølk inntil 3 timer før. De siste 2 timane skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk, fordi dette kan auke mageinnhold og magesyre.

  Frem til 2 timer før operasjon/undersøking kan vaksne drikke klare væsker. Barn kan drikke klare væsker frem til 1 time før. Klare væsker er: Vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te og kaffi utan mjølk. Alle kan svelge medisinar med eit lite glas vatn inntil 1 time før. Du kan pusse tenner og skylje munnen når som helst.

  Mat og mjølk/mjølkeprodukt: Skal stoppast 6 timer før Klare væsker, tyggegummi, drops, snus og røyk: Skal stoppast 2 timer før Klare væsker, barn: Skal stoppast 1 time før

  Dersom du likevel har ete eller drukke utanom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke ein bestemt mengde næringsdrikk. Strengare regler kan vere naudsynt for nokon. Det får du i så fall beskjed om.

  Kva bedøving som vert valde, er individuelt. Dine eventuelle andre sjukdomar vil og vere med å avgjere anestesiform.

 2. Under

  Under operasjonen fjernar ein deler av nasemuslingen for å redusere storleiken på den. Det vert då fjerna både slimhinne og det underliggande beinet i muslingen. Du får innlagt ein tampong i nasa for å hindre bløding.

  Operasjonen vert utførd dagkirurgisk, og varer i om lag ein halv time. Du kan difor mest truleg reise heim same dagen som operasjonen er gjort. Du må då nytte offentleg transportmiddel eller få nokon til å hente deg då du ikkje kan føre køyretøy sjølv før 24 timar etter operasjonen.

  Dersom det berre er slimhinna i muslingen som skal reduserast i størrelse kan operasjonen utførast med såkalla radiobølgjeutstyr (sjå dette i annan behandlingsinformasjon "Nasemuslingforminsking med radiobølgjeteknikk".

 3. Etter

  Du kan ete etter 4 timar. Du bør avstå frå varm mat og drikke første døgnet for å redusere blødingsrisikoen. Du må også avstå frå hardare fysisk aktivitet som kroppsøving i om lag 2 veker.

  Det er vanleg med litt blodsiv frå nasen eller bakover i svelget dei 2 første døgna.

  Du får kontrolltime på poliklinikken etter 2-4 dagar for å fjerne nasetampongar. Her kan det vere individuelle skilnader i kontrollopplegget.

  Det vil ofte tilkomme forbigåande bløding frå nasa etter fjerning av tampongen.

  Sjukmelding:3-7 dagar avhengig av yrke.

  Smertestillande:Etter operasjonen får du smertestillande i form av paracetamol/ paracetamol + kodein (til dømes Pinex Forte) eller anna betennelsesdempande medisin (til dømes Voltaren). Det er vanlegvis lite smerter etter denne typen inngrep.Saltvasspray / skyljing er rutine dei første vekene etter inngrepet, men først etter at tampongane er fjerna etter om lag 2-3 dagar.

Ver merksam

Der er vanleg å få litt hovudpine og trykk over/ rundt auger og i midtansiktet dei første dagane etter operasjonen. Det er då ofte lindrande å liggje med hovudet høgt.

Om du får feber over 38,5 grader, eller sterke smerter etter operasjonen, skal du kontakte ØNH-poliklinikk for råd.

Gå til Nesemuslingforminsking

Etter

Vær oppmerksom

Kontakt avdelingen dersom du får noen av disse plagene:

 ​
 • Tung pust
 • Blødning i såret
 • Væsking fra såret
 • Økende hevelse, rødhet eller smerte fra såret
 • Økende hevelse i ett eller begge beina
 • Sykdomsfølelse/nedsatt allmenntilstand
 • Svimmelhet eller besvimelse
 • ​Feber

​Blir du akutt syk, ring 113.


Kontaktinformasjon

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen, som går fra Brønnøysund til Mo i Rana via Sandnessjøen og Mosjøen, tur/retur. Bussen er bemannet med helsepersonell og kjører hver ukedag.​

Ring ​​05515 for å bestille plass på bussen. 

Les mer om pasientreiser på Helgeland

Buss

Pasientreiser, ring 05515  ​

Helseekspressen, se rutetabell på helsenorge.no

Bussruter, se Reis Nordland.

Parkering

Parkeringsplass ved sykehuset har avgiftsparkering.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine

Kantina​​ er på plan 2, og har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Post- og fakturaadresse

​Se Kontakt oss nederst på siden.

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 


Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?