Røntgen av skjelettet

 

Røntgen av skjelettet gir en fremstilling av en eller flere knokler eller av ledd.