Sårstell etter brannskade

Stell og rengjøring av sår hos brannskadde er viktig for å redusere faren for infeksjoner.