Øre-nese-hals, Sandnessjøen

Spyttkjertelstein, fjerning med operasjon, Sandnessjøen

Spyttstein er ein stein som blir danna i ein utførselsgong frå ein av spyttkjertlane. Steindanninga kan gi blokkering av utførselsgongen, hevelse i kjertelen, smerter og eventuelt betennelser.


Ventetider

Innleiing

Tilvising og vurdering

Fastlegen sender tilvising til øre-nese-hals-spesialist som igjen tilviser til operasjon.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse
Henvisningsskjema barn og unge

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.


Før

Det er viktig at du er frisk før operasjon. Du bør ikkje ha oppkast eller feber. Ta kontakt om du er i tvil. 

Hygiene

For å minske risikoen for infeksjonar må du dusje og vaske håret kvelden før operasjonen.

Medisinar

Dersom du bruker blodfortynnande medisin som Marevan og Albyl-E, og dette ikke er avklart på førehand, må du kontakte avdelinga seinast 10 dagar før operasjonen.

Under

Operasjonsdagen

Du skal ta faste medisinar om morgonen som vanleg. Lag ei liste over dei medisinane du bruker til sjukehuset, og ta ho med deg til sjukehuset. Du kan ete frukost som vanleg. Det er fint om du ikkje har på deg sminke, smykke, ringar, piercing og parfyme.

Sjølve operasjonen blir gjort i lokalbebedøving, og varer frå 30 minutt til 1 time.

Etter

Like etter operasjonen vil legen snakke med deg og informere om korleis det gjekk og eventuelle omsyn ein må ta. Dersom det er sydd sting under operasjonen, blir det brukt sjølvoppløysande tråd som forsvinn av seg sjølv.

Du kan dra heim etter operasjonen, og det kan vere aktuelt med sjukemelding. Legen vurderer dette.

Smertestillande

Lokalbedøvinga vil gå ut eit par timar etter operasjonen. Du kan trenge smertestillande nokre dagar etter inngrepet. Dersom du har smerter etter heimreise, kan du ta smertestillande tablettar som Paracetamol eller Ibux. Følg doseringa som er anbefalt på pakken.

Bløding

For å minske risikoen for bløding skal du halde deg i ro operasjonsdagen etter inngrepet. Ikkje ta del i trening eller anna tung fysisk aktivitet på operasjonsdagen og dagen etter.

Mat og drikke

Mat og drikke skal vere avkjølt eller kald operasjonsdagen for å minske ubehag og risiko for blødning. Du bør vente med å ete eit par timar, til lokalbedøvinga er gått ut.

Vi anbefaler deg å skylje munnen med vatn etter måltid i nokon dagar etter operasjonen. Dette for at matrester ikkje skal leggje seg i såret.

Ver merksam

 • Bløding og infeksjoner kan oppstå. Legen vil snakke med deg om dette etter operasjonen.

Kontaktinformasjon

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen.

Ring oss på ​​05515

Les mer om pasientreiser på Helgeland

Buss

Pasientreiser, ring 05515  ​

Helseekspressen, se rutetabell på helsenorge.no

Bussruter, se Reis Nordland.

Parkering

Parkeringsplass ved sykehuset har avgiftsparkering.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine

Kantina​​ er på plan 2, og har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Post- og fakturaadresse

​Se Kontakt oss nederst på siden.

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 


Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?