Urinlekkasje - blæretrening

Blæretrening og andre tiltak for å bedre toalettvanene kan hjelpe mange.

Før du skal starte med blæretrening bør det være avklart at du ikke har plager med resturin.